Hoe kunnen we u helpen?

ONZE SCHOOL

Samen leven, samen leren ... waar leren leuk is in een veilig klimaat.

Een open school

Een school waar we samen leven, samen leren … een school die …

… DIE MUZISCH ACCENTEN LEGT
Er zijn extra aandachtsmomenten om muzische vorming op schoolniveau te beleven :  creadagen, hoekenwerk, Sherborne, drama, toneel….

… MET OOG VOOR DE NATUUR
Milieuzorg op school: We streven naar een goed afvalbeleid en het inrichten en onderhouden van onze schooltuin  door de leerlingen.

… MET AANDACHT VOOR SPORT EN SPEL
We bieden op de speelplaats en buiten de klas of school sportactiviteiten aan : sportdag, gebruik voetbalveld, kunstgrasveld, rolletjesweek, aanbod fietsen, deelname aan diverse sportactiviteiten, openluchtklassen,.. We stimuleren het gebruik van de fiets. We leren kinderen vanaf jonge leeftijd verkeersvaardigheid met de fiets. We houden autoluwe schooldagen en doen uitstappen vanaf het tweede leerjaar met de fiets.

… WAAR KINDEREN LEVEN EN LEREN
Om kinderen klaar te maken voor de  maatschappij van de toekomst, zijn het verwerven  van normen en waarden zoals respect , beleefdheid, fair-play, eerlijkheid, stiptheid,.. heel belangrijk .

Lees Meer
Waar leren leuk is!

De essentiële basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen, maar ook het verwerven van sociale vaardigheden en leren leren hebben prioriteit in alle klassen.

Deze basisvaardigheden zijn onmisbaar als je de evolutie van  kinderen als lerende mensen beschouwt. We gebruiken hedendaagse en beproefde werkvormen om hier extra impulsen aan te geven.

Lees Meer
Wederzijds respect

Een veilige leef- en leeromgeving met wederzijds respect.

Een gezonde vorm van orde  en discipline helpt ons daarbij. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat we onze kinderen normen en waarden meegeven en erop toezien dat ze nageleefd worden. Ook geborgenheid, openheid en individuele aandacht bevorderen een veilig klimaat.

Lees Meer
Veilig klimaat

Welkom in een opbouwende en gemoedelijke sfeer.  Een klimaat waar kinderen zich goed voelen …

We benaderen elk kind vanuit zijn positieve kenmerken.  We houden rekening met kinderen die extra zorg nodig hebben en stimuleren ze om er mee om te gaan. Voor sterke leerlingen zoeken we extra uitdaging. De behoeften van elke leerling stellen we centraal in alles wat we doen (HGW).

Hierbij hebben  we  aandacht voor de onderwijsleer – en opvoedingssituatie van het kind. De eigenheid van kinderen zien we als een uitdaging.  We trachten de  vernieuwingen in het onderwijsgebeuren toe te passen in de klas.

Lees Meer
Band leerling-leerkracht

Elke leerkracht bezit een waaier aan kwaliteiten die  verschillend zijn van elkaar.

We menen dat het samenvoegen van deze krachten op onze school een palet vormt, dat zo veel mogelijk aan  gestelde verwachtingen voldoet en kinderen zo divers mogelijk vormt.

Lees Meer
Samen school maken

Een goede communicatie met alle schoolparticipanten zorgt voor inspraak . Er is inspraak van leerlingen via de leerlingenraad en inspraak van ouders en van leerkrachten op vele overlegmomenten.

Op regelmatige basis zijn er formele en informele oudercontacten .

Ouders zijn welkom om zaken op school te bespreken. De agenda en het rapport (LS), het communicatiekaftje (KS) en de maandelijkse nieuwsbrieven zijn onze schriftelijke communicatiemiddelen. Binnen het schoolteam zijn er heel wat overlegmomenten. Op de website van de school kan je de schoolactualiteit volgen.

Lees Meer

SAMEN STERK

Als ouder meebouwen aan onze schoolwerking.

Als ouders willen we allemaal onze kinderen de beste kansen geven. Wij willen dat ze hun mogelijkheden ten volle ontplooien. Thuis zijn we grotendeels zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen maar tijdens de schooluren nemen de juffen en de meesters deze belangrijke taak over.

Lees Meer
Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het CLB geeft gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met maar onafhankelijk van de school. Je kan er dus in alle vertrouwen en discretie terecht met je vragen.

Meer info?
Buitenschoolse opvang - Tierlantijn

Vanaf 7 uur ’s ochtends kan uw kind bij IBO Driehoek terecht. Begeleiders brengen de kinderen tijdig naar school. Na de schooluren halen de begeleiders uw kind af aan de school. Op woensdagnamiddag voorziet IBO Driehoek opvang tot 18u. Voor informatie omtrent opvang, verwijzen we u graag door.

Meer info

GRAAG KENNISMAKEN?

KIJKDAGEN

Maak kennis met onze schoolwerking tijdens onze kijkdagen.

MEER INFO
INSCHRIJVINGEN

Wil je graag een rondleiding, steeds van harte welkom na afspraak

INSCHRIJVINGEN
VRAGEN?

Heeft u nog vragen, reacties of opmerkingen? Contacteer ons!

CONTACT

KIDS @ WORK

Houd onze blog en Facebookpagina in het oog voor onze laatste nieuwtjes.

LEES ONZE BLOG

VERS VAN DE PERS - nieuwtjes

4 april 2020
GIBO Driehoek nieuws #4 – week 3

Beste ouders, kinderen,

Het is zeer vreemd om op deze manier te starten met de paasvakantie.
We hebben onze kinderen al 3 weken niet gezien. En we hebben ze gemist…
Hopelijk stelt iedereen het goed en gezond …

De leerkrachten hebben gedurende die 3 weken niet stil gezeten.  Ze hebben allerlei oefeningen, taken en activiteiten georganiseerd om  de leerachterstand van de kinderen niet te groot te maken en contact met de kinderen te behouden.
Ondertussen lanceerden we ook onze 2de Gibo Driehoek challenge.
Ons filmpje bereikte meer dan 10 000 mensen op Facebook!
We krijgen tal van leuke, moedgevende, humoristische en positieve reacties.

Indien er zich problemen of vragen voordoen bij al deze activiteiten en alternatieve lessen gelieve ons te contacteren. We krijgen graag feedback van onze ouders en kinderen. Net als iedereen waren we ook niet voorbereid op deze situatie. Het is voor ons ook allemaal nieuw…

Stand van zaken zaterdag  4 april – 9 uur :

Zoals iedereen volgen we als school ook strikt de afspraken op die ons zijn opgelegd door onze regering.
Deze veranderen snel.
We houden jullie ook in de vakantie op de hoogte.
Ook tijdens de vakantie ben ik dagelijks via mail bereikbaar.
Aarzel niet om ons te contacteren directie@gibodriehoek.be

We hebben nog geen officieel bericht gekregen  voor wat er gaat gebeuren na de paasvakantie!  Indien we daar verdere info over krijgen geven we deze zo spoedig mogelijk door.

In de pers is er verschenen dat alle meerdaagse uitstappen dit schooljaar niet mogen doorgaan.  Dat is erg jammer voor de vijfde en zesdeklassers (bos- en zeeklassen). Ik heb dit nog niet via de officiële kanalen vernomen. We houden jullie op de hoogte en bekijken hoe we dit verder praktisch en financieel kunnen regelen.

Tijdens de paasvakantie verzorgen de leerkrachten doorlopend opvang op school tijdens de werkdagen gedurende de schooluren. De voor- en naschoolse opvang begeleidt mee voor en na de schooluren. Deze opvang is voor kinderen in problematische thuissituaties en voor kinderen van ouders die werken in de cruciale sectoren (zorg, medisch personeel, dienstverlening, …).
Indien u hierover vragen hebt of hiervan gebruik wil maken contacteer ons via directie@gibodriehoek.be.  Je kan dit ook melden via de gemeente noodopvang@brasschaat.be. Zij zijn ook telefonisch bereikbaar 03/6502930.

We wensen jullie allemaal veel moed en doorzettingsvermogen, een goede gezondheid en de nodige energie om deze periode door te komen.
Doe veel groeten aan de kinderen en zorg goed voor elkaar!
Hopelijk tot snel!!

Met vriendelijke groeten

Luc Fonteyn, directeur

Lees Meer
30 maart 2020
Noodopvang paasvakantie

Beste ouders,

Sommige ouders zullen opvang nodig hebben in de paasvakantie. Onderstaande link naar het formulier kan gebruikt worden om deze te reserveren. Vul dit formulier, indien nodig, a.u.b. zo snel mogelijk in…

Met vriendelijke groeten

Luc Fonteyn,


Beste ouders,

We informeren u graag verder over de Corona- maatregelen.

Het algemene principe blijft dat kinderen zoveel mogelijk thuis worden opgevangen ook tijdens  de paasvakantie.

Zoals u mogelijks vernam in de pers wordt ook tijdens de paasvakantie noodopvang voorzien voor leerlingen met ouders met een job in de cruciale sector, leerlingen in een kwetsbare thuissituatie en leerlingen in het buitengewoon onderwijs. We doen dat in onze eigen school, met dezelfde groepen als we dat voordien deden. Dit om de contactbubbels in stand te houden en geen nieuwe contacten tussen kinderen te initiëren.

We krijgen graag een zicht op het aantal leerlingen waarvoor we deze noodopvang organiseren. U kan in deze link (https://forms.gle/v5hntM4qbEZMQyRU8) uw nood aangeven, voor maandag 30 maart 2020, zelfs al zou deze nog wijzigen nadien.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…). We organiseren de opvang zoals een gewone schooldag en we vragen dan ook de start- en eindtijden te respecteren.

Wat kan u als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij uw kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neemt u contact op met de huisarts en houd u uw kind in ieder geval thuis.

Spreek met uw kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Lees Meer