Hoe kunnen we u helpen?

ONZE SCHOOL

Samen leven, samen leren ... waar leren leuk is in een veilig klimaat.

Een open school

Een school waar we samen leven, samen leren … een school die …

… DIE MUZISCH ACCENTEN LEGT
Er zijn extra aandachtsmomenten om muzische vorming op schoolniveau te beleven :  creadagen, hoekenwerk, Sherborne, drama, toneel….

… MET OOG VOOR DE NATUUR
Milieuzorg op school: We streven naar een goed afvalbeleid en het inrichten en onderhouden van onze schooltuin  door de leerlingen.

… MET AANDACHT VOOR SPORT EN SPEL
We bieden op de speelplaats en buiten de klas of school sportactiviteiten aan : sportdag, gebruik voetbalveld, kunstgrasveld, rolletjesweek, aanbod fietsen, deelname aan diverse sportactiviteiten, openluchtklassen,.. We stimuleren het gebruik van de fiets. We leren kinderen vanaf jonge leeftijd verkeersvaardigheid met de fiets. We houden autoluwe schooldagen en doen uitstappen vanaf het tweede leerjaar met de fiets.

… WAAR KINDEREN LEVEN EN LEREN
Om kinderen klaar te maken voor de  maatschappij van de toekomst, zijn het verwerven  van normen en waarden zoals respect , beleefdheid, fair-play, eerlijkheid, stiptheid,.. heel belangrijk .

Lees Meer
Waar leren leuk is!

De essentiële basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen, maar ook het verwerven van sociale vaardigheden en leren leren hebben prioriteit in alle klassen.

Deze basisvaardigheden zijn onmisbaar als je de evolutie van  kinderen als lerende mensen beschouwt. We gebruiken hedendaagse en beproefde werkvormen om hier extra impulsen aan te geven.

Lees Meer
Wederzijds respect

Een veilige leef- en leeromgeving met wederzijds respect.

Een gezonde vorm van orde  en discipline helpt ons daarbij. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat we onze kinderen normen en waarden meegeven en erop toezien dat ze nageleefd worden. Ook geborgenheid, openheid en individuele aandacht bevorderen een veilig klimaat.

Lees Meer
Veilig klimaat

Welkom in een opbouwende en gemoedelijke sfeer.  Een klimaat waar kinderen zich goed voelen …

We benaderen elk kind vanuit zijn positieve kenmerken.  We houden rekening met kinderen die extra zorg nodig hebben en stimuleren ze om er mee om te gaan. Voor sterke leerlingen zoeken we extra uitdaging. De behoeften van elke leerling stellen we centraal in alles wat we doen (HGW).

Hierbij hebben  we  aandacht voor de onderwijsleer – en opvoedingssituatie van het kind. De eigenheid van kinderen zien we als een uitdaging.  We trachten de  vernieuwingen in het onderwijsgebeuren toe te passen in de klas.

Lees Meer
Band leerling-leerkracht

Elke leerkracht bezit een waaier aan kwaliteiten die  verschillend zijn van elkaar.

We menen dat het samenvoegen van deze krachten op onze school een palet vormt, dat zo veel mogelijk aan  gestelde verwachtingen voldoet en kinderen zo divers mogelijk vormt.

Lees Meer
Samen school maken

Een goede communicatie met alle schoolparticipanten zorgt voor inspraak . Er is inspraak van leerlingen via de leerlingenraad en inspraak van ouders en van leerkrachten op vele overlegmomenten.

Op regelmatige basis zijn er formele en informele oudercontacten .

Ouders zijn welkom om zaken op school te bespreken. De agenda en het rapport (LS), het communicatiekaftje (KS) en de maandelijkse nieuwsbrieven zijn onze schriftelijke communicatiemiddelen. Binnen het schoolteam zijn er heel wat overlegmomenten. Op de website van de school kan je de schoolactualiteit volgen.

Lees Meer

SAMEN STERK

Als ouder meebouwen aan onze schoolwerking.

Als ouders willen we allemaal onze kinderen de beste kansen geven. Wij willen dat ze hun mogelijkheden ten volle ontplooien. Thuis zijn we grotendeels zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen maar tijdens de schooluren nemen de juffen en de meesters deze belangrijke taak over.

Lees Meer
Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het CLB geeft gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met maar onafhankelijk van de school. Je kan er dus in alle vertrouwen en discretie terecht met je vragen.

Meer info?
Buitenschoolse opvang - Tierlantijn

Vanaf 7 uur ’s ochtends kan uw kind bij IBO Driehoek terecht. Begeleiders brengen de kinderen tijdig naar school. Na de schooluren halen de begeleiders uw kind af aan de school. Op woensdagnamiddag voorziet IBO Driehoek opvang tot 18u. Voor informatie omtrent opvang, verwijzen we u graag door.

Meer info

GRAAG KENNISMAKEN?

KIJKDAGEN

Maak kennis met onze schoolwerking tijdens onze kijkdagen.

MEER INFO
INSCHRIJVINGEN

Wil je graag een rondleiding, steeds van harte welkom na afspraak

INSCHRIJVINGEN
VRAGEN?

Heeft u nog vragen, reacties of opmerkingen? Contacteer ons!

CONTACT

KIDS @ WORK

Houd onze blog en Facebookpagina in het oog voor onze laatste nieuwtjes.

LEES ONZE BLOG

VERS VAN DE PERS - nieuwtjes

10 september 2021
Nieuwsbrief september

Beste Ouders, kinderen,

 • Hopelijk zijn alle kinderen goed gestart!
  Het was in elk geval beter weer dan in de grote vakantie en ik zag heel veel blije en vrolijke kinderen.  Voor de allerkleinsten is het vaak moeilijk de eerste schooldagen.  Dat is normaal.  Het is voor hen een grote aanpassing.
  Ook voor andere kinderen is het soms even wennen aan de nieuwe klas en de nieuwe klasgroep.
  Geef uw kinderen tijd om zich aan te passen.  Als je na 2 weken nog merkt dat er grote aanpassingsproblemen zijn gelieve dan de leerkrachten te contacteren.  U kan ook altijd de zorgcoördinatoren of directie hierover aanspreken.
  We volgen dit op want we vinden het welbevinden van onze kinderen belangrijk.
  Kinderen komen naar school om te leren maar ook het samen leven is een aandachtspunt.
 • Kalender :
  ma 0609 : infoavond kleuters K1
  di 0709 : turnpakjesverkoop lagere school 15u30 speelplaats lagere school
  4de fietst de acht van Brasschaat
  do 0909 : klasfoto’s in de lagere school
  6de fietst de veroroute (voorbereiding fietsexamen)
  vr 1009 : 5de naar de heide
  di 1409 : vergadering OC
  di 2109 : K1 en K2 naar de kinderboerderij
  woe 2209 : namiddag veldloop voor de kinderen van de lagere school
  di 2809 : activiteit van Technopolis op school voor 5de
  woe 2909 : dag van de sportclub, de kinderen mogen in sportkledij van hun sportclub naar school komen
  do 3009 : stem mobiel voor het 6de ljr
 • Het zwemmen start normaal do 1609 in de lagere school.  (1ste-2de -3de)
  Dit gebeurt om de 2 weken (altijd de onpare weken)
  verdere info volgt.
 • Het is verheugend om te zien hoeveel kinderen en ouders er met de fiets of te voet naar school komen.
  Proficiat en … volhouden!!
 • Woe 2209 is het scholenveldloop voor de kinderen van de lagere school.
  Hopelijk doen er veel kinderen mee en winnen we misschien zelfs enkele medailles.
 • Ons oudercomité heeft wegens corona niet veel mogen organiseren maar wil er nu terug tegenaan gaan.  In bijlage vindt u een brief van hen.
  Nieuwe leden zijn steeds welkom.
  Het OC is een belangrijke steun voor de werking van de school.
 • In de lagere school dragen de kinderen tijdens de lessen L.O. een turnpak.
  Dit kan op school aangekocht worden.
  Dinsdag 0709 organiseren we op de speelplaats een turnpakjesverkoop.
  Een t shirt of een broekje kosten beiden €10.
  Gelieve cash geld mee te brengen.
  Indien u dinsdag niet kan komen kan u op het secretariaat maandag, donderdag of vrijdag een turnpakje komen kopen.
  De leerkrachten L.O. vragen in de lagere school ook om turnpantoffels te voorzien.
  Uit ervaring weten ze dat zelfs goedkope turnpantoffeltjes de nodige bescherming bieden voor voeten en tenen.  Dit is geen verplichting maar wel aan te raden.
  Gelieve op het turnpak de naam van uw kind te schrijven.
  Als het weer het toelaat gaan de kinderen soms turnen op het kunstgrasveld.
  Op de dagen dat de kinderen dan buiten turnen hebben kunnen ze best sportieve buitenschoenen dragen.
 • In de kleuterschool mogen we voorlopig geen kijkdagen organiseren.  Ouders kunnen wel een afspraak maken om de school te bezoeken.

We wensen iedereen een leerrijk en aangenaam schooljaar!

Met vriendelijke groeten

Luc Fonteyn, directeur

 

 

 

Lees Meer
28 mei 2021
Nieuwsbrief juni

Beste Ouders, kinderen,

 • We starten de laatste maand van weer een speciaal schooljaar.
  Corona heeft dit jaar weer hard beïnvloed en vooral veel leuke activiteiten niet laten doorgaan.  Een spijtige zaak voor onze kinderen… (meer…)
Lees Meer
19 mei 2021
Welkom in het eerste leerjaar!

Beste ouders,

Wat een tijden!
De stap naar het 1ste leerjaar brengt heel wat vragen mee. (meer…)

Lees Meer
29 april 2021
Nieuwsbrief mei

Beste ouders, kinderen,

 • We zijn het 3de trimester gestart met een mooi lentezonnetje.
  Dat maakt het voor iedereen aangenamer om te werken en te spelen!
 • (meer…)

Lees Meer