Hoe kunnen we u helpen?

ONZE SCHOOL

Samen leven, samen leren ... waar leren leuk is in een veilig klimaat.

Een open school

Een school waar we samen leven, samen leren … een school die …

… DIE MUZISCH ACCENTEN LEGT
Er zijn extra aandachtsmomenten om muzische vorming op schoolniveau te beleven :  creadagen, hoekenwerk, Sherborne, drama, toneel….

… MET OOG VOOR DE NATUUR
Milieuzorg op school: We streven naar een goed afvalbeleid en het inrichten en onderhouden van onze schooltuin  door de leerlingen.

… MET AANDACHT VOOR SPORT EN SPEL
We bieden op de speelplaats en buiten de klas of school sportactiviteiten aan : sportdag, gebruik voetbalveld, kunstgrasveld, rolletjesweek, aanbod fietsen, deelname aan diverse sportactiviteiten, openluchtklassen,.. We stimuleren het gebruik van de fiets. We leren kinderen vanaf jonge leeftijd verkeersvaardigheid met de fiets. We houden autoluwe schooldagen en doen uitstappen vanaf het tweede leerjaar met de fiets.

… WAAR KINDEREN LEVEN EN LEREN
Om kinderen klaar te maken voor de  maatschappij van de toekomst, zijn het verwerven  van normen en waarden zoals respect , beleefdheid, fair-play, eerlijkheid, stiptheid,.. heel belangrijk .

Lees Meer
Waar leren leuk is!

De essentiële basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen, maar ook het verwerven van sociale vaardigheden en leren leren hebben prioriteit in alle klassen.

Deze basisvaardigheden zijn onmisbaar als je de evolutie van  kinderen als lerende mensen beschouwt. We gebruiken hedendaagse en beproefde werkvormen om hier extra impulsen aan te geven.

Lees Meer
Wederzijds respect

Een veilige leef- en leeromgeving met wederzijds respect.

Een gezonde vorm van orde  en discipline helpt ons daarbij. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat we onze kinderen normen en waarden meegeven en erop toezien dat ze nageleefd worden. Ook geborgenheid, openheid en individuele aandacht bevorderen een veilig klimaat.

Lees Meer
Veilig klimaat

Welkom in een opbouwende en gemoedelijke sfeer.  Een klimaat waar kinderen zich goed voelen …

We benaderen elk kind vanuit zijn positieve kenmerken.  We houden rekening met kinderen die extra zorg nodig hebben en stimuleren ze om er mee om te gaan. Voor sterke leerlingen zoeken we extra uitdaging. De behoeften van elke leerling stellen we centraal in alles wat we doen (HGW).

Hierbij hebben  we  aandacht voor de onderwijsleer – en opvoedingssituatie van het kind. De eigenheid van kinderen zien we als een uitdaging.  We trachten de  vernieuwingen in het onderwijsgebeuren toe te passen in de klas.

Lees Meer
Band leerling-leerkracht

Elke leerkracht bezit een waaier aan kwaliteiten die  verschillend zijn van elkaar.

We menen dat het samenvoegen van deze krachten op onze school een palet vormt, dat zo veel mogelijk aan  gestelde verwachtingen voldoet en kinderen zo divers mogelijk vormt.

Lees Meer
Samen school maken

Een goede communicatie met alle schoolparticipanten zorgt voor inspraak . Er is inspraak van leerlingen via de leerlingenraad en inspraak van ouders en van leerkrachten op vele overlegmomenten.

Op regelmatige basis zijn er formele en informele oudercontacten .

Ouders zijn welkom om zaken op school te bespreken. De agenda en het rapport (LS), het communicatiekaftje (KS) en de maandelijkse nieuwsbrieven zijn onze schriftelijke communicatiemiddelen. Binnen het schoolteam zijn er heel wat overlegmomenten. Op de website van de school kan je de schoolactualiteit volgen.

Lees Meer

SAMEN STERK

Als ouder meebouwen aan onze schoolwerking.

Als ouders willen we allemaal onze kinderen de beste kansen geven. Wij willen dat ze hun mogelijkheden ten volle ontplooien. Thuis zijn we grotendeels zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen maar tijdens de schooluren nemen de juffen en de meesters deze belangrijke taak over.

Lees Meer
Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het CLB geeft gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met maar onafhankelijk van de school. Je kan er dus in alle vertrouwen en discretie terecht met je vragen.

Meer info?
Buitenschoolse opvang - Tierlantijn

Vanaf 7 uur ’s ochtends kan uw kind bij IBO Driehoek terecht. Begeleiders brengen de kinderen tijdig naar school. Na de schooluren halen de begeleiders uw kind af aan de school. Op woensdagnamiddag voorziet IBO Driehoek opvang tot 18u. Voor informatie omtrent opvang, verwijzen we u graag door.

Meer info

GRAAG KENNISMAKEN?

KIJKDAGEN

Maak kennis met onze schoolwerking tijdens onze kijkdagen.

MEER INFO
INSCHRIJVINGEN

Wil je graag een rondleiding, steeds van harte welkom na afspraak

INSCHRIJVINGEN
VRAGEN?

Heeft u nog vragen, reacties of opmerkingen? Contacteer ons!

CONTACT

KIDS @ WORK

Houd onze blog en Facebookpagina in het oog voor onze laatste nieuwtjes.

LEES ONZE BLOG

VERS VAN DE PERS - nieuwtjes

23 november 2020
Nieuwsbrief november

Beste ouders, kinderen,

 • Na de verlengde herfstvakantie zijn we terug gestart met de lessen op school. Hopelijk kunnen de scholen open blijven tot aan de kerstvakantie. Daarom is het belangrijk dat we allemaal de nodige veiligheidsmaatregelen toepassen die
  gevraagd worden. Gelieve daarom met onderstaande zaken rekening te houden :
 • Er zijn 12 nieuwe kleutertjes gestart na de herfstvakantie. Dat is een grote nieuwe groep leerlingen. Dat maakt het uiteraard iets drukker aan de schoolpoort bij het ophalen en afhalen van de kinderen.
  Blijf ’s morgens niet aan de groene poort staan als je de kinderen weg brengt.
  Hou ’s avonds voldoende afstand, de kinderen worden één voor één meegegeven met hun ouders maar als iedereen tegelijkertijd aan de poort staat is het erg druk en staan we te dicht bij elkaar.
 • We ventileren zoveel mogelijk onze klassen. Daardoor kan het frisser zijn in de klas. Zorg ervoor dat, zeker nu het kouder wordt, de kinderen voldoende kledij aan hebben.
 • De kinderen van de lagere school moeten in de klas eten. Dat lukt maar hoe meer kinderen er ineten, hoe meer er moet ontsmet en verlucht worden. Daarom vragen we, indien mogelijk, om de kinderen ’s middags thuis te laten eten.
 • De Sint zal onze school bezoeken maar ook hij en Zwarte Piet zullen rekening moeten houden met de corona maatregelen. Er zal altijd voldoende afstand tussen de kinderen en Sint en Piet gehouden worden.
  De kinderen zullen niet met een grote groep samen gezet worden.
  Toch gaan we proberen om er een leuk kinderfeest van te maken….
 • Voor de kerstvakantie krijgen de kinderen van de lagere school hun tweede rapport. Dit maal een puntenrapport met de resultaten van het 1ste trimester.
  Je kan de resultaten van de kinderen ook altijd bekijken in hun toetsenkaft.
  We hebben n.a.v. de oudercontacten met de zorgcoördinator en de leerkrachten alle kinderen van de hele school individueel besproken. Zodoende zitten we qua opvolging en begeleiding van de kinderen op dezelfde golflengte.
 • Voor goede resultaten op school, blijf de kinderen opvolgen en begeleiden en stimuleer hen om veel te lezen!!
 • Regelmatig moeten we onze kleuters kledij van de school aandoen omdat ze een “ongelukje” gehad hebben. Gelieve deze kledij achteraf terug te bezorgen. Ook vragen we aan ouders die nog kledij voor kleuters hebben liggen en deze niet meer gebruiken om deze kledij aan de school te geven zodat we de kinderen, indien nodig, kunnen helpen. In de kleuterschool is een “ongelukje” snel gebeurd.
 • We gaan de verloren voorwerpen van de kleuterschool gedurende 1 dag op tafels buiten zetten zodat jullie kunnen komen kijken of er iets tussen ligt van jullie kapoenen. Dit zal gebeuren op dinsdag 1 december.
 • De pedagogische studiedag van februari hebben we wegens organisatorische redenen moeten verschuiven!!
  Vrijdag 5 februari is het school maandag 18 januari is het een vrije dag voor de kinderen.  Onze excuses hiervoor maar de organisatie die de studiedag geeft kon zich 5 februari niet vrijmaken.
 • We gaan op school gluurpieten verstoppen. In bijlage vind je een kaart waar de kinderen de gluurpieten kunnen aanduiden die ze gevonden hebben.
  In de kleuterschool worden de kaarten deze week met de kinderen meegegeven
  Deze gluurpieten kan je ook zelf afprinten en voor het raam hangen. Zo kunnen de kinderen ook in jouw buurt gluurpieten zoeken. In bijlage bij deze brief kan je de gluurpieten en de gluurpietkaart ook afprinten.
  We hopen in de buurt van de school veel gluurpieten te ontdekken.
  En nu allemaal maar zoeken….
 • We kunnen dit schooljaar geen worstenbroden of appelbollen verkopen ten voordele van debos- en zeeklassen. Dat is jammer.
 • We zijn gestart met de fluo actie. Kinderen dragen in de donkere periode een fluo hesje als ze naar school komen. Dagelijks krijgen ze een sticker die ze op een kaart kunnen kleven.
  Met een volle kaart kan je gratis naar de zoo of naar Planckendael. De kaarten van vorig jaar kunnen nog gebruikt worden tot 31 maart 2021.

Hou jullie goed en gezond!
Met vriendelijke groeten
Luc Fonteyn, directeur

Lees Meer
13 november 2020
Luisterverhalen

De leerlingen van 5 en 6B gingen aan de slag met een verhaal en muziekinstrumenten.  (meer…)

Lees Meer
29 oktober 2020
Nieuwsbrief herfstvakantie

Beste ouders, kinderen,

 • In mijn vorige mail vertelde ik nog dat we in code geel zaten en dezelfde avond beslist de minister dat we overschakelen naar code oranje…Wat zijn de gevolgen voor de school en de kinderen?

  –  Alle uitstappen worden voorlopig afgelast.
  –  Kinderen van de lagere school eten vanaf maandag 2610 in de klas en niet meer in de
  refter.
  –  Activiteiten op school waarbij ouders komen helpen worden afgelast (hoekenwerk – …)
  –  Als ouders op school komen melden ze zich eerst op het secretariaat.
  Ze gaan niet op eigen initiatief in gangen of klassen.
  –  De herfstvakantie is verlengd tot en met woensdag 11/11.
  Ouders die hiervoor een attest moeten hebben voor hun werkgever kunnen dit aanvragen
  op school.
  –  Maandag en dinsdag 9/11 – 10/11 organiseert de gemeente opvang voor de kinderen in
  samenwerking met Tierlantijntje.  Woensdag 28/10 is hierover een mail gestuurd.
  Gelieve, indien nodig, tijdig te reserveren!

  Allemaal niet fijn maar hopelijk kunnen we de scholen op deze manier openhouden en de werking zo normaal mogelijk laten verlopen.

 • Ook de herfstvakantie zal voor de meeste kinderen anders verlopen.  Ze zullen veel thuis moeten blijven.  Hopelijk kan iedereen voldoende buiten spelen.  Dat is zeker gezonder en beter voor de kinderen dan heel de dag binnen zitten.
  Als je toch binnen bent, stimuleer dan de kinderen om meer te lezen.  Veel ouders zijn erg bezorgd om de resultaten van de kinderen op school, zeker in deze coronatijden.
  Kinderen die goed en veel lezen halen veel betere resultaten op school.
  Om veel opdrachten in de klas te kunnen maken is lezen erg belangrijk.
  Daarom…. Lees eens voor aan de kinderen, ga naar de bib,  lees samen, stimuleer hen om veel te lezen.  Het is een goede gewoonte om dagelijks te lezen…  De herfstvakantie in coronatijden is de ideale moment om daar een goede gewoonte van te maken…
 • Kalender november :
  van ma 9/11 tot en met woensdag 11/11 : verlenging van de herfstvakantie
  vr 1311 : vaccinaties op school voor kinderen van 1ste en 5de
  do 1911 : zwemmen 1ste-2de-3de
  vr 2711 : bib groep 1
  ma 3011 : kleurennamiddag in de kleuterschool
 • In de loop van de maand november vinden er oudercontacten plaats in de kleuter en lagere school.  Deze zullen niet fysiek gebeuren maar via telefoon / computer.
  De leerkrachten zullen jullie hierover inlichten.
  (zie mail 1910)
 • Dit jaar konden we geen grootouderfeest organiseren maar we hebben een leuk filmpje opgenomen met al onze kleuters.  Dit filmpje is bedoeld voor alle grootouders van onze kleinste kapoenen!!  Via onderstaand link kan u ook het filmpje bekijken : https://tinyurl.com/Grootouders2020
 • De donkere dagen komen eraan. Het is fijn dat er nog zoveel kinderen en ouders met de fiets of te voet naar school komen.  Volhouden in de donkere dagen!  Maar doe wel een fluo jasje aan!  Anders ben je niet goed zichtbaar op de weg en gebeuren er veel sneller ongelukken.

  Na de herfstvakantie stimuleren we de kinderen om allemaal met een fluo jasje naar school te komen.  Een veilige gewoonte!!  Controleer in de herfstvakantie ook eens of de lichten van je fiets goed branden (vooraan EN achteraan)

 • We wensen iedereen een gezonde en gezellige herfstvakantie en hopen jullie allemaal donderdag 12/11 terug te zien.  Indien er ondertussen weer andere maatregelen i.v.m. corona worden opgelegd zullen we deze naar iedereen doormailen.  Indien u zelf vragen hebt kan u mailen naar directie@gibodriehoek.be.  Ook in de vakantie worden de mails gecheckt…

Met vriendelijke groeten

Luc Fonteyn, directeur

Lees Meer
30 september 2020
Nieuwsbrief oktober

Beste Ouders, kinderen,

 • De dagen worden korter en kouder. Er wordt ons gevraagd om de klassen goed te ventileren om de kinderen en de leerkrachten zodoende beter te beschermen tegen het coronavirus.
  Daarom kan het frisser zijn in de klas.
  Hou daar rekening mee!
  Doe de kinderen voldoende kledij aan als het kouder wordt…
 • Kalender oktober :
  ma 0510 : dag van de leerkracht
  start sportacademie 16u (3de/4de)
  di 0610 : 2de naar kinderboerderij choco maken
  do 0810 : zwemmen 1ste-2de-3de
                  Start sportsnack 16u (1ste-2de)
  do 1510 : vergadering oudercomité
  vr 1610 : bib groep 1
  ma 1910 : kleurennamiddag in de kleuterschool
  do 2210 : zwemmen 1ste-2de-3de
  vr 2310 : bib groep 2
  di 2710 : voetgangersexamen 4de ljr.
  van zaterdag 3110 tot en met zondag 8 november is het herfstvakantie
  Woe 11/11 is een vrije dag!
 • Gelieve er rekening mee te houden dat in de lagere school Karina enkel werkt op maandag, woensdag en donderdag. Walter (zorgcoördinator lagere school) werkt niet op vrijdag.
  Ann (secretaresse in kleuterschool) is alle dagen bereikbaar.
 • Regelmatig worden er luizen vastgesteld in de school. Daar kan je meestal niets aan doen.  Gelieve dit wel te melden aan de leerkracht.  Om verdere verspreiding tegen te gaan krijgen dan alle ouders een sticker en info.  Dit is zo afgesproken met de arts van het Clb.
 • Zwemmen is verplicht in de 1ste – 2de en 3de We geven voorlopig geen zwempakjes van de school mee als er kinderen hun zwempak vergeten zijn.  De kinderen zwemmen elke donderdag van een onpare week.  Gelieve dit mee op te volgen en de kinderen te stimuleren om mee te gaan zwemmen.
 • We kunnen dit jaar jammer genoeg geen grootoudersfeest organiseren in de kleuterschool. (net nu ik zelf voor de eerste keer kon gaan…. L)  Maar op de één of andere manier zal er aan de grootouders gedacht worden.  Wat dit precies zal zijn wordt nog verder gecommuniceerd.
 • Het in en uitgaan van de school gebeurt vlot. Iedereen bedankt om de corona maatregelen zo goed mogelijk op te volgen.  Als je ’s avonds aan de kleuterjuffen iets wil vragen of zeggen wees dan a.u.b. even geduldig en hou voldoende afstand.
 • Iedereen heeft ondertussen een infobundel van de leerkracht gekregen i.v.m. de werking van de klas.  Het is belangrijk dat je dit goed leest.  Het kan je helpen om jouw kind beter te begeleiden met huiswerk of beter op te volgen.
 • Na de herfstvakantie zijn er oudercontacten in de kleuter en de lagere school.
  Op vraag van ons schoolbestuur worden deze niet fysiek We zullen iedereen op de hoogte brengen hoe we dit gaan aanpakken.
 • Het is fijn dat de kinderen met de fiets naar school komen. Dat maakt de verkeersdrukte rond de school alleen maar kleiner.  Net zoals een auto moet een fiets ook in orde zijn om te kunnen deelnemen aan het verkeer.  Gelieve dit mee op te volgen.   Eén van de volgende weken komt de politie op school de fietsen controleren.
 • Een ander gevolg van de corona problematiek is dat er voorlopig geen fruitdagen georganiseerd worden door het oudercomité.
 • Lezen is het essentiële onderdeel in goed leren leren.
  Dat begint al in de kleuterschool met voorlezen.
  Ook ouders kunnen daar thuis een steentje toe bijdragen, lees voor met de kinderen, stimuleer ze om zelf te lezen, ga naar de bib,.. geef het goede “leesvoorbeeld”!
  In de school gaan we op regelmatige basis lees stimulerende activiteiten voor onze kinderen
 • Onze gemeente wil iedereen extra motiveren om op een veilige en duurzame manier naar school te komen. Jullie vinden een infobrief van de VIB campagne en Route2school door op de link te klikken.
 • We hebben de eerste schooldagen een massa verloren voorwerpen
  We trachten onze kinderen te sensibiliseren om daar ’s avonds aan te denken maar dit blijft moeilijk. Gelieve dit als ouder mee op te volgen.  De kinderen in de lagere school weten zeer goed waar de verloren voorwerpen hangen.   Ze kunnen zelf hun trui, jas, … gaan zoeken…
 • Voor de herfstvakantie krijgen de kinderen in de lagere school hun eerste rapport.
  Gelieve regelmatig de toetsenkaft van de kinderen na te kijken. Daarin verzamelen we alle toetsen en krijgen jullie een goed beeld over de resultaten van de kinderen.
  In het rapport zit een bijhorende brief met uitleg over ons rapport.  Gelieve deze aandachtig te lezen.

Met vriendelijke groeten

Luc Fonteyn, directeur

              Nieuws van het oudercomité….

Beste ouders,

De eerste maand school zit er reeds op en we mogen toch stellen dat we, ondanks deze moeilijkere tijden, het schooljaar goed hebben ingezet.

Jammer genoeg kunnen wij nog niet echt van start gaan, maar weet dat we achter de schermen toch druk bezig zijn om onze eerste activiteit tot in de puntjes uit te werken.

Van zodra we groen licht krijgen, zal u zeker van ons horen!

Laten we allemaal duimen dat de cijfers ons gunstig vallen naar het einde van 2020.

Mocht u vragen hebben of u hebt interesse om bij ons team te komen, aarzel niet ons te contacteren.            OC@gibodriehoek.be

Lees Meer