Hoe kunnen we u helpen?

ONZE SCHOOL

Samen leven, samen leren ... waar leren leuk is in een veilig klimaat.

Een open school

Een school waar we samen leven, samen leren … een school die …

… DIE MUZISCH ACCENTEN LEGT
Er zijn extra aandachtsmomenten om muzische vorming op schoolniveau te beleven :  creadagen, hoekenwerk, Sherborne, drama, toneel….

… MET OOG VOOR DE NATUUR
Milieuzorg op school: We streven naar een goed afvalbeleid en het inrichten en onderhouden van onze schooltuin  door de leerlingen.

… MET AANDACHT VOOR SPORT EN SPEL
We bieden op de speelplaats en buiten de klas of school sportactiviteiten aan : sportdag, gebruik voetbalveld, kunstgrasveld, rolletjesweek, aanbod fietsen, deelname aan diverse sportactiviteiten, openluchtklassen,.. We stimuleren het gebruik van de fiets. We leren kinderen vanaf jonge leeftijd verkeersvaardigheid met de fiets. We houden autoluwe schooldagen en doen uitstappen vanaf het tweede leerjaar met de fiets.

… WAAR KINDEREN LEVEN EN LEREN
Om kinderen klaar te maken voor de  maatschappij van de toekomst, zijn het verwerven  van normen en waarden zoals respect , beleefdheid, fair-play, eerlijkheid, stiptheid,.. heel belangrijk .

Lees Meer
Waar leren leuk is!

De essentiële basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen, maar ook het verwerven van sociale vaardigheden en leren leren hebben prioriteit in alle klassen.

Deze basisvaardigheden zijn onmisbaar als je de evolutie van  kinderen als lerende mensen beschouwt. We gebruiken hedendaagse en beproefde werkvormen om hier extra impulsen aan te geven.

Lees Meer
Wederzijds respect

Een veilige leef- en leeromgeving met wederzijds respect.

Een gezonde vorm van orde  en discipline helpt ons daarbij. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat we onze kinderen normen en waarden meegeven en erop toezien dat ze nageleefd worden. Ook geborgenheid, openheid en individuele aandacht bevorderen een veilig klimaat.

Lees Meer
Veilig klimaat

Welkom in een opbouwende en gemoedelijke sfeer.  Een klimaat waar kinderen zich goed voelen …

We benaderen elk kind vanuit zijn positieve kenmerken.  We houden rekening met kinderen die extra zorg nodig hebben en stimuleren ze om er mee om te gaan. Voor sterke leerlingen zoeken we extra uitdaging. De behoeften van elke leerling stellen we centraal in alles wat we doen (HGW).

Hierbij hebben  we  aandacht voor de onderwijsleer – en opvoedingssituatie van het kind. De eigenheid van kinderen zien we als een uitdaging.  We trachten de  vernieuwingen in het onderwijsgebeuren toe te passen in de klas.

Lees Meer
Band leerling-leerkracht

Elke leerkracht bezit een waaier aan kwaliteiten die  verschillend zijn van elkaar.

We menen dat het samenvoegen van deze krachten op onze school een palet vormt, dat zo veel mogelijk aan  gestelde verwachtingen voldoet en kinderen zo divers mogelijk vormt.

Lees Meer
Samen school maken

Een goede communicatie met alle schoolparticipanten zorgt voor inspraak . Er is inspraak van leerlingen via de leerlingenraad en inspraak van ouders en van leerkrachten op vele overlegmomenten.

Op regelmatige basis zijn er formele en informele oudercontacten .

Ouders zijn welkom om zaken op school te bespreken. De agenda en het rapport (LS), het communicatiekaftje (KS) en de maandelijkse nieuwsbrieven zijn onze schriftelijke communicatiemiddelen. Binnen het schoolteam zijn er heel wat overlegmomenten. Op de website van de school kan je de schoolactualiteit volgen.

Lees Meer

SAMEN STERK

Als ouder meebouwen aan onze schoolwerking.

Als ouders willen we allemaal onze kinderen de beste kansen geven. Wij willen dat ze hun mogelijkheden ten volle ontplooien. Thuis zijn we grotendeels zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen maar tijdens de schooluren nemen de juffen en de meesters deze belangrijke taak over.

Lees Meer
Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het CLB geeft gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met maar onafhankelijk van de school. Je kan er dus in alle vertrouwen en discretie terecht met je vragen.

Meer info?
Buitenschoolse opvang - Tierlantijn

Vanaf 7 uur ’s ochtends kan uw kind bij IBO Driehoek terecht. Begeleiders brengen de kinderen tijdig naar school. Na de schooluren halen de begeleiders uw kind af aan de school. Op woensdagnamiddag voorziet IBO Driehoek opvang tot 18u. Voor informatie omtrent opvang, verwijzen we u graag door.

Meer info

GRAAG KENNISMAKEN?

KIJKDAGEN

Maak kennis met onze schoolwerking tijdens onze kijkdagen.

MEER INFO
INSCHRIJVINGEN

Wil je graag een rondleiding, steeds van harte welkom na afspraak

INSCHRIJVINGEN
VRAGEN?

Heeft u nog vragen, reacties of opmerkingen? Contacteer ons!

CONTACT

KIDS @ WORK

Houd onze blog en Facebookpagina in het oog voor onze laatste nieuwtjes.

LEES ONZE BLOG

VERS VAN DE PERS - nieuwtjes

28 juni 2022
Nieuwsbrief einde schooljaar

Beste ouders, kinderen,

 • Het is weer zover, de laatste nieuwsbrief van het schooljaar.
  Bijna grote vakantie, een mooie tijd voor de kinderen en de leerkrachten…
  Ik wil dan ook iedereen bedanken die er mee voor gezorgd heeft om er voor de kinderen een fijn schooljaar van te maken.
 • We mogen terugblikken op een zonnig en gezellig schoolfeest met zeer veel volk en leuke activiteiten.   Het oudercomité en de vele helpende handen worden bedankt voor hun vrijwillige inzet om voor het nodige eten en drinken te zorgen.
 • Na 3 jaar mogen de ouders de laatste schooldag mee het schooljaar feestelijk afsluiten.
  Op de speelplaats van de kleuterschool doen we dit om 11u30, op de lagere school om 11u45.  Zodoende kunnen ouders met kinderen in de kleuterschool en de lagere school beide afsluitmomenten volgen.
 • De recepties van onze derde kleuterklassers en onze zesdeklassers kunnen na alle corona jaren gewoon doorgaan.  De ouders en kinderen van deze klassen zullen hierover ingelicht worden.
 • Ouders die nog iets willen vragen over het volgende schooljaar mogen altijd contact opnemen met de directie / school.
 • Al verdere afspraken over het nieuwe schooljaar worden in de loop van de vakantie meegedeeld.
 • Volgend schooljaar ga ik halftijds werken en krijg ik dus een collega directeur.
  Ondertussen is ook bekend wie dit gaat worden.
  Wesley Van Den Plas zal volgend schooljaar samen met mij een directieteam vormen op onze school.
  Zoals elk jaar zijn er nog andere veranderingen op school.
  Dit zal allemaal meegedeeld worden voor de start van het volgende schooljaar.
 • Dankzij de opbrengst van de sponsorwandeling hebben we de factuur van de bosklassen en zeeklassen kunnen beperken.  De bosklassen hebben we €10 per kind gesponsord, de zeeklassen €30.  De havenuitstap van het 6de ljr (€10) hebben we ook aan de ouders niet aangerekend.  Alle sponsors worden nogmaals bedankt!
  De 2de poging om de sponsorwandeling te laten doorgaan is weer een natte tocht geworden maar deze keer hebben onze dappere kinderen en leerkrachten doorgezet…
 • Gelieve schoolfacturen tijdig te betalen.
  Ik weet dat het leven duur is maar we moeten ook onze schoolfacturen kunnen betalen. We trachten door vaak gebruik te maken van de fiets de facturen al min of meer te beperken.
 • Ook volgend schooljaar zoeken we vrijwillige (groot)ouders die tussen de middag helpen in de kleuterschool.  (tussen 12u05 en 13u05)  Hiervoor ontvangen ze een vrijwilligersvergoeding.  Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar directie@giodriehoek.be.
  Bij deze willen we ook vrijwilligers bedanken die dit jaar op de één of andere manier onze school ondersteund hebben…

Ik wens iedereen een fijne en zonnige vakantie…
Onze zesdeklassers wens ik veel succes met hun toekomstige studies en de andere kinderen zien we graag 1 september terug op school…

Met vriendelijke groeten
Luc Fonteyn, directeur

 

 

 

Lees Meer
10 juni 2022
Nieuwsbrief juni 2022

Beste ouders,

Zaterdag 11 juni hebben we voor de eerste keer in 3 jaar een schoolfeest.
We kijken er naar uit.

De voorbereidingen van ons schoolfeest zijn gestart in volle corona periode.
Daarom hebben we een aantal zaken anders aangepakt in vergelijking met vroegere jaren. We konden immers niet voorspellen hoe corona zou geëvolueerd zijn tegen de maand juni. Daarom kozen we voor een corona proof schoolfeest:

 1. Onze spelletjes doen we daarom niet op de speelplaats maar tijdens een korte wandeltocht door de wijk.  Er is een heel korte en een iets langere wandeltocht.
  De korte is vooral voor de kleinste kinderen, de lange voor de grotere kinderen.
  Onderweg zijn er een aantal spelactiviteiten en opdrachten.
  De leerkrachten staan onderweg bij een activiteit.  Gelieve de kinderen tijdens de wandeling te vergezellen.  Ouders zijn tijdens deze activiteit verantwoordelijk voor hun kinderen.
  Door de spelactiviteiten niet op de speelplaats te doen vermijden we dat er te veel volk tegelijkertijd op de speelplaats is.
 2. We doen enkel een groepsoptreden met de kleuterschool.
  Als we ook met heel de lagere school zouden optreden krijgen we te veel volk op de speelplaats.
  We geven de kinderen van de lagere school wel een kans om op te treden tijdens het free podium maar dit is vrijblijvend, niemand is verplicht om daaraan mee te doen.
 3. Terwijl de kleuters optreden start al de wandeling voor de grotere kinderen.
  Tijdens het free podium kunnen de ouders en kinderen de kleinere toer wandelen en de spelletjes doen.

Alle spelletjes en activiteiten zijn gratis.

Volgende week krijgen jullie allemaal nog een brief met de juiste tijdsaanduiding van alle activiteiten.

Ons oudercomité zorgt zoals elk jaar voor eten en drinken.
Het eten moet op voorhand besteld worden en de betaling moet voor woensdag 8 juni uitgevoerd zijn zoals vermeld op de brief van het OC.
In bijlage vindt u nogmaals de bestelbrief.

Op de speelplaats zullen er een aantal eenvoudige spelactiviteiten aangeboden worden en is er normaal gezien voldoende plaats om elkaar te ontmoeten, iets te eten of te drinken.
Na al die corona jaren zal het fijn zijn dat iedereen elkaar eens terug kan zien…

Onze vijfde en zesdeklassers organiseren zoals andere jaren een “goegebakkenkraam” waar taarten, gebak, cakes verkocht worden ten voordele van bos en zeeklassen. De taarten, cakes, gebak worden door de ouders / kinderen geschonken en verkocht aan €1 per stuk.
De laatste maand van het schooljaar is gestart. Een maand van hard werken en ook veel ontspanning en tal van activiteiten voor onze kinderen.

Een uitgebreide kalender :

Woe 0106 : klasfoto eerste kleuterklas
sportdag 4de – 5de – 6de
vr 0306 : 4de naar Suske en Wiske museum
ma 0606 : Pinkstermaandag : vrije dag
di 0706 : facultatieve vrije dag
woe 0806 : facultatieve vrije dag
do 0906 : zwemmen 1ste – 2de – 3de
vr 1006 : zwemmen K3
za 1106 schoolfeest vanaf 14 uur
ma 1306 : vertrek zeeklassen 6de ljr.
woe 1506 : pedagogische studiedag
vr 1706 : uitstap K3-1ste naar Perron oord
6de terug van de zeeklassen
do 2306 : zwemmen 1ste – 2de – 3de
schoolreis 1ste en 2de
schoolreis 3de
vr 2406 : zwemmen K3
receptie kleuterschool
sponsorwandeling lagere school
di 2806 : schoolreis 4de ljr.
3de gaat brood bakken in kinderboerderij
2de speelt toneel
woe 2906 : zes tegen allen : afscheidsspel : 6de ljr.
receptie 6de ljr.
do 3006 : laatste halve schooldag (einde om 12u05)

In juni staat er dus heel wat op het programma en zijn de voorbereidingen voor het volgende schooljaar ook al gestart. Meer info hierover een volgende nieuwsbrief (na het schoolfeest).

Iedereen bedankt voor de weer massale verkoop van koekjesdozen…
We hebben nog enkele dozen over. Interesse? Je kan ze op de lagere school komen kopen voor slechts €5!!

Met vriendelijke groeten

Luc Fonteyn, directeur
directie@gibodriehoek.be
www.gibodriehoek.be
03/6517539

Lees Meer