Hoe kunnen we u helpen?

ONZE SCHOOL

Samen leven, samen leren ... waar leren leuk is in een veilig klimaat.

Een open school

Een school waar we samen leven, samen leren … een school die …

… DIE MUZISCH ACCENTEN LEGT
Er zijn extra aandachtsmomenten om muzische vorming op schoolniveau te beleven :  creadagen, hoekenwerk, Sherborne, drama, toneel….

… MET OOG VOOR DE NATUUR
Milieuzorg op school: We streven naar een goed afvalbeleid en het inrichten en onderhouden van onze schooltuin  door de leerlingen.

… MET AANDACHT VOOR SPORT EN SPEL
We bieden op de speelplaats en buiten de klas of school sportactiviteiten aan : sportdag, gebruik voetbalveld, kunstgrasveld, rolletjesweek, aanbod fietsen, deelname aan diverse sportactiviteiten, openluchtklassen,.. We stimuleren het gebruik van de fiets. We leren kinderen vanaf jonge leeftijd verkeersvaardigheid met de fiets. We houden autoluwe schooldagen en doen uitstappen vanaf het tweede leerjaar met de fiets.

… WAAR KINDEREN LEVEN EN LEREN
Om kinderen klaar te maken voor de  maatschappij van de toekomst, zijn het verwerven  van normen en waarden zoals respect , beleefdheid, fair-play, eerlijkheid, stiptheid,.. heel belangrijk .

Lees Meer
Waar leren leuk is!

De essentiële basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen, maar ook het verwerven van sociale vaardigheden en leren leren hebben prioriteit in alle klassen.

Deze basisvaardigheden zijn onmisbaar als je de evolutie van  kinderen als lerende mensen beschouwt. We gebruiken hedendaagse en beproefde werkvormen om hier extra impulsen aan te geven.

Lees Meer
Wederzijds respect

Een veilige leef- en leeromgeving met wederzijds respect.

Een gezonde vorm van orde  en discipline helpt ons daarbij. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat we onze kinderen normen en waarden meegeven en erop toezien dat ze nageleefd worden. Ook geborgenheid, openheid en individuele aandacht bevorderen een veilig klimaat.

Lees Meer
Veilig klimaat

Welkom in een opbouwende en gemoedelijke sfeer.  Een klimaat waar kinderen zich goed voelen …

We benaderen elk kind vanuit zijn positieve kenmerken.  We houden rekening met kinderen die extra zorg nodig hebben en stimuleren ze om er mee om te gaan. Voor sterke leerlingen zoeken we extra uitdaging. De behoeften van elke leerling stellen we centraal in alles wat we doen (HGW).

Hierbij hebben  we  aandacht voor de onderwijsleer – en opvoedingssituatie van het kind. De eigenheid van kinderen zien we als een uitdaging.  We trachten de  vernieuwingen in het onderwijsgebeuren toe te passen in de klas.

Lees Meer
Band leerling-leerkracht

Elke leerkracht bezit een waaier aan kwaliteiten die  verschillend zijn van elkaar.

We menen dat het samenvoegen van deze krachten op onze school een palet vormt, dat zo veel mogelijk aan  gestelde verwachtingen voldoet en kinderen zo divers mogelijk vormt.

Lees Meer
Samen school maken

Een goede communicatie met alle schoolparticipanten zorgt voor inspraak . Er is inspraak van leerlingen via de leerlingenraad en inspraak van ouders en van leerkrachten op vele overlegmomenten.

Op regelmatige basis zijn er formele en informele oudercontacten .

Ouders zijn welkom om zaken op school te bespreken. De agenda en het rapport (LS), het communicatiekaftje (KS) en de maandelijkse nieuwsbrieven zijn onze schriftelijke communicatiemiddelen. Binnen het schoolteam zijn er heel wat overlegmomenten. Op de website van de school kan je de schoolactualiteit volgen.

Lees Meer

SAMEN STERK

Als ouder meebouwen aan onze schoolwerking.

Als ouders willen we allemaal onze kinderen de beste kansen geven. Wij willen dat ze hun mogelijkheden ten volle ontplooien. Thuis zijn we grotendeels zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen maar tijdens de schooluren nemen de juffen en de meesters deze belangrijke taak over.

Lees Meer
Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het CLB geeft gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met maar onafhankelijk van de school. Je kan er dus in alle vertrouwen en discretie terecht met je vragen.

Meer info?
Buitenschoolse opvang - Tierlantijn

Vanaf 7 uur ’s ochtends kan uw kind bij IBO Driehoek terecht. Begeleiders brengen de kinderen tijdig naar school. Na de schooluren halen de begeleiders uw kind af aan de school. Op woensdagnamiddag voorziet IBO Driehoek opvang tot 18u. Voor informatie omtrent opvang, verwijzen we u graag door.

Meer info

GRAAG KENNISMAKEN?

KIJKDAGEN

Maak kennis met onze schoolwerking tijdens onze kijkdagen.

MEER INFO
INSCHRIJVINGEN

Wil je graag een rondleiding, steeds van harte welkom na afspraak

INSCHRIJVINGEN
VRAGEN?

Heeft u nog vragen, reacties of opmerkingen? Contacteer ons!

CONTACT

KIDS @ WORK

Houd onze blog en Facebookpagina in het oog voor onze laatste nieuwtjes.

LEES ONZE BLOG

VERS VAN DE PERS - nieuwtjes

1 juli 2020
Proclamatie lagere school 2020

Lees Meer
1 juli 2020
Proclamatie kleuters 2020

Lees Meer
11 mei 2020
GIBO Driehoek nieuws – heropstart

Beste ouders,

Na weken thuis blijven is het eindelijk zover.
Binnenkort mogen (sommige) kinderen terug naar school!
De afspraken die in deze brief zijn meegedeeld zijn gebaseerd op de richtlijnen die we van het departement onderwijs gekregen hebben en die door onze preventiedienst mee zijn opgevolgd.

De schoolstart is voor de kinderen van het 1ste, 2de en 6de ljr.
Vrijdag 15 mei starten de kinderen van het 6de ljr.
Maandag 18 mei starten de kinderen van het 1ste en 2de ljr.
Kinderen van het 3de, 4de en 5de krijgen verder preteaching van hun leerkrachten.

Indien ze naar de opvang moeten (omdat beide ouders werken en geen opvangmogelijkheden hebben) gaan ze ’s
ochtends naar hun klas. Daar zullen ze opgevangen worden.
Gelieve uw kinderen enkel naar de opvang te sturen indien het echt niet anders kan. Hoe minder kinderen op school, hoe veiliger…

We beschikken over onvoldoende laptops om veel kinderen op school preteaching te laten volgen. Kinderen van 3de-4de-5de die in de opvang moeten blijven mogen hun eigen laptop meenemen om de preteachinglessen te kunnen volgen.

Kleuters worden opgevangen in de kleuterschool zoals de andere dagen.
Omdat er kleuterjuffen moeten helpen in de lagere school vragen we ook om de kinderen enkel naar school te sturen als er geen andere oplossing is.
Voor opvang moet je zeker eerst reserveren (mail naar directie@gibodriehoek.be en aanmeldingsformulier gemeente Brasschaat https://forms.gle/fJSFt8CFUz9Tw9yd8
Zodoende kunnen we voldoende leerkrachten voorzien om voor jullie kinderen te zorgen.

Alles verandert snel tegenwoordig. Indien er zich nog wijzigingen voordoen sturen we deze door. Gelieve uw mails aandachtig te lezen en op te volgen. Aarzel niet om in geval van twijfel vragen te stellen.

De voorbereidingen zijn al een tijdje bezig. Hieronder enkele afspraken :

– Er zal meer gepoetst worden op school.
– De kinderen zullen duidelijk richtlijnen krijgen van de leerkrachten over social distance en handhygiëne
– Kinderen die ineten doen dit in de klas.
– Kinderen worden verdeeld in groepjes van maximum 14. Onze klassen zijn gelukkig ruim genoeg.
– De kinderen blijven zoveel mogelijk in hun eigen bubbel (groepje van 10 tot 14 kinderen)
– De buitendeuren blijven zoveel mogelijk open staan.
– In elke klas is er de mogelijkheid om handen te wassen. Kinderen zullen dit op regelmatige tijdstippen moeten doen.
– Op de speelplaats speelt er altijd maar één leerjaar tegelijkertijd.
– Kinderen komen binnen langs de groene poorten. Er zullen 2 poorten geopend worden. Aan die poorten zal telkens een leerkracht staan om eventueel info te geven / vragen te beantwoorden. Ouders worden niet toegelaten op school. Ze kunnen wel terecht op het secretariaat maar dan nemen ze de grijze deur t.h.v. de parking.
– Kinderen drinken enkel hetgeen ze zelf hebben meegebracht.
– Er is geen studie wel nabewaking.
– Gelieve ook zelf, als ouder, de maatregelen van social distance goed op te volgen rond de school.
– Kinderen hebben leerplicht. Afwezigheid is enkel toegestaan met een ziektebriefje.
– We nemen de eerste dag ruim de tijd om de kinderen op hun gemak te stellen, de afspraken te overlopen en
te werken aan hun welbevinden.

Afspraken 1ste en 2de:
– De kinderen gaan rechtstreeks naar hun klas. Daar worden ze opgewacht door de leerkrachten. De eersteklassers worden in 3 groepjes verdeeld, de tweedeklassers in 4 groepjes.
– Ook op de speelplaats spelen de kinderen binnen hun eigen groepje.
– De kinderen kunnen op school blijven eten. Kinderen die naar huis gaan blijven in de namiddag ook thuis.
We gaan ervoor zorgen dat de belangrijke leerstof in de voormiddag gegeven wordt.  Voor vele kinderen zal het ook moeilijk zijn om een hele dag alleen op een bankje te zitten.
Indien de kinderen in de namiddag thuisblijven zijn ze niet onwettig afwezig
– De kinderen starten en eindigen op de gewone schooluren.

Afspraken 6de:
– De kinderen komen in 2 groepen. Eén groep ’s ochtends.
één groep ’s middags.
– Om geen vermenging met de andere kinderen te krijgen start de ochtendgroep om 8u45.
De kinderen gaan rechtstreeks naar hun klas waar de meester op hen wacht.
‘s Middags wordt er gestart om 12u30.
Ook deze kinderen gaan rechtstreeks naar de klas.
– De kinderen van het 6de blijven ’s morgens tot 11u30
De namiddaggroep tot 15u15.
De leerkracht organiseert voor hen een pauze (gescheiden van de kinderen van het 1ste en 2de
Ze gaan daarna direct naar huis, zo vermijden ze ook vermenging met kinderen van het 1ste en het 2de.
– Ze blijven na schooltijd niet rondhangen in groepjes!!

Allerlei
De koekjesdozen zijn besteld en zullen einde mei geleverd worden. De afhaling zal in stukken gebeuren (voor de veiligheid) Gelieve de info en de richtlijnen goed te volgen.
– Er is elke schooldag opvang op school (ook tijdens facultatieve verlofdagen en op woensdag)
– Kinderen van de lagere school die volgend schooljaar willen veranderen van levensbeschouwing moeten dit
melden / mailen voor 30 juni. Dan sturen we jullie de nodige documenten op.
– Indien u nog verdere vragen hebt gelieve de school te contacteren…

We werken met zijn allen keihard aan een veilige herstart van de school conform de richtlijnen die de overheid ons gegeven heeft. Als iedereen zich aan de afspraken houdt komt het allemaal wel goed. We gaan ervoor!

Tegen het weekend allerlaatste info voor de ouders van het 1e
en 2e leerjaar.

Met vriendelijke groeten,

Luc Fonteyn, directeur

Lees Meer
1 mei 2020
GIBO Driehoek nieuws # 5

Beste ouders,

Het is ondertussen 8 weken geleden dat we de scholen hebben moeten sluiten.
Het begint lang te duren…
Maar er komt licht aan het einde van de tunnel.
We zijn volop aan het werken aan een scenario voor de heropstart van de scholen vanaf 15 mei.

Zoals jullie waarschijnlijk al in de pers vernomen hebben starten de scholen eerst met het 6de, het 1ste en 2de leerjaar.
Over de concrete start zal er tegen maandag 11 mei een mail gestuurd worden met alle afspraken en acties om deze start zo vlot en zo veilig mogelijk te laten verlopen.
indien u dan nog vragen hebt, hebt u ruim de tijd om deze aan ons te stellen.

We moeten stilletjes aan het normale leven hernemen.  Dit doen we op een zo veilige mogelijke manier.  We moeten voorzichtig zijn maar mogen niet angstig zijn.
Alle maatregelen die we zullen nemen zijn doorsproken met een officiële preventiedienst en met het schoolbestuur.
We baseren ons hiervoor op de richtlijnen die de overheid ons geeft.

We starten vrijdag 15 mei als test enkel met het 6de ljr.
Vanaf maandag 18 mei starten we met het 1ste en 2de ljr.
Gelieve allemaal de richtlijnen duidelijk mee op te volgen.

Ondertussen loopt de opvang op school verder.
Nu er meer mensen moeten gaan werken zitten er ook meer kinderen in de opvang.  We vangen de kinderen op die geen andere oplossing hebben.
Indien  u opvang nodig hebt stuurt altijd eerst een mail naar directie@gibodriehoek.be
We moeten vermijden dat er te veel kinderen in de opvang terecht komen en de nodige leerkrachten voorzien om hen op te vangen…
Dus enkel opvang indien noodzakelijk!
Ook tijdens de geplande facultatieve verlofdagen is er opvang op school!

Verder wil ik jullie allemaal bedanken…
Eerst en vooral de kinderen omdat ze in deze moeilijke tijden thuis toch hard aan hun schoolwerk aan het werken zijn!!  Ik hoor van de leerkrachten veel positieve verhalen over hard werkende kinderen.  Super!
Ook de ouders… omdat het niet evident is om met  zijn allen “in uw kot” te moeten blijven, het huishouden te moeten blijven doen, kinderen begeleiden, van thuis uit werken enzovoort…
Merci!! (en volhouden…)
En ook de leerkrachten, voor alle preteaching initiatieven, een manier van werken en lesgeven die we 2 maand geleden niet kenden.
En voor de persoonlijke begeleiding die ieder van jullie toch tracht te geven aan onze kinderen.
En ook bedankt voor de superleuke, interessante en mooie filmpjes voor de Gibo Driehoek Challenge!!
Iedereen meedoen hé!!

We werken verder om er dit schooljaar toch nog iets fijns van te maken…
Ouders die met vragen zitten kunnen de school altijd contacteren.
Elke ochtend is er iemand van het secretariaat / directie aanwezig.
Doe vele groeten aan uw kinderen, we hopen ze snel terug te zien…

Met vriendelijke groeten

Luc Fonteyn, directeur

Lees Meer