Hoe kunnen we u helpen?

ONZE SCHOOL

Samen leven, samen leren ... waar leren leuk is in een veilig klimaat.

Een open school

Een school waar we samen leven, samen leren … een school die …

… DIE MUZISCH ACCENTEN LEGT
Er zijn extra aandachtsmomenten om muzische vorming op schoolniveau te beleven :  creadagen, hoekenwerk, Sherborne, drama, toneel….

… MET OOG VOOR DE NATUUR
Milieuzorg op school: We streven naar een goed afvalbeleid en het inrichten en onderhouden van onze schooltuin  door de leerlingen.

… MET AANDACHT VOOR SPORT EN SPEL
We bieden op de speelplaats en buiten de klas of school sportactiviteiten aan : sportdag, gebruik voetbalveld, kunstgrasveld, rolletjesweek, aanbod fietsen, deelname aan diverse sportactiviteiten, openluchtklassen,.. We stimuleren het gebruik van de fiets. We leren kinderen vanaf jonge leeftijd verkeersvaardigheid met de fiets. We houden autoluwe schooldagen en doen uitstappen vanaf het tweede leerjaar met de fiets.

… WAAR KINDEREN LEVEN EN LEREN
Om kinderen klaar te maken voor de  maatschappij van de toekomst, zijn het verwerven  van normen en waarden zoals respect , beleefdheid, fair-play, eerlijkheid, stiptheid,.. heel belangrijk .

Lees Meer
Waar leren leuk is!

De essentiële basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen, maar ook het verwerven van sociale vaardigheden en leren leren hebben prioriteit in alle klassen.

Deze basisvaardigheden zijn onmisbaar als je de evolutie van  kinderen als lerende mensen beschouwt. We gebruiken hedendaagse en beproefde werkvormen om hier extra impulsen aan te geven.

Lees Meer
Wederzijds respect

Een veilige leef- en leeromgeving met wederzijds respect.

Een gezonde vorm van orde  en discipline helpt ons daarbij. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat we onze kinderen normen en waarden meegeven en erop toezien dat ze nageleefd worden. Ook geborgenheid, openheid en individuele aandacht bevorderen een veilig klimaat.

Lees Meer
Veilig klimaat

Welkom in een opbouwende en gemoedelijke sfeer.  Een klimaat waar kinderen zich goed voelen …

We benaderen elk kind vanuit zijn positieve kenmerken.  We houden rekening met kinderen die extra zorg nodig hebben en stimuleren ze om er mee om te gaan. Voor sterke leerlingen zoeken we extra uitdaging. De behoeften van elke leerling stellen we centraal in alles wat we doen (HGW).

Hierbij hebben  we  aandacht voor de onderwijsleer – en opvoedingssituatie van het kind. De eigenheid van kinderen zien we als een uitdaging.  We trachten de  vernieuwingen in het onderwijsgebeuren toe te passen in de klas.

Lees Meer
Band leerling-leerkracht

Elke leerkracht bezit een waaier aan kwaliteiten die  verschillend zijn van elkaar.

We menen dat het samenvoegen van deze krachten op onze school een palet vormt, dat zo veel mogelijk aan  gestelde verwachtingen voldoet en kinderen zo divers mogelijk vormt.

Lees Meer
Samen school maken

Een goede communicatie met alle schoolparticipanten zorgt voor inspraak . Er is inspraak van leerlingen via de leerlingenraad en inspraak van ouders en van leerkrachten op vele overlegmomenten.

Op regelmatige basis zijn er formele en informele oudercontacten .

Ouders zijn welkom om zaken op school te bespreken. De agenda en het rapport (LS), het communicatiekaftje (KS) en de maandelijkse nieuwsbrieven zijn onze schriftelijke communicatiemiddelen. Binnen het schoolteam zijn er heel wat overlegmomenten. Op de website van de school kan je de schoolactualiteit volgen.

Lees Meer

SAMEN STERK

Als ouder meebouwen aan onze schoolwerking.

Als ouders willen we allemaal onze kinderen de beste kansen geven. Wij willen dat ze hun mogelijkheden ten volle ontplooien. Thuis zijn we grotendeels zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen maar tijdens de schooluren nemen de juffen en de meesters deze belangrijke taak over.

Lees Meer
Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het CLB geeft gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met maar onafhankelijk van de school. Je kan er dus in alle vertrouwen en discretie terecht met je vragen.

Meer info?
Buitenschoolse opvang - Tierlantijn

Vanaf 7 uur ’s ochtends kan uw kind bij IBO Driehoek terecht. Begeleiders brengen de kinderen tijdig naar school. Na de schooluren halen de begeleiders uw kind af aan de school. Op woensdagnamiddag voorziet IBO Driehoek opvang tot 18u. Voor informatie omtrent opvang, verwijzen we u graag door.

Meer info

GRAAG KENNISMAKEN?

KIJKDAGEN

Maak kennis met onze schoolwerking tijdens onze kijkdagen.

MEER INFO
INSCHRIJVINGEN

Wil je graag een rondleiding, steeds van harte welkom na afspraak

INSCHRIJVINGEN
VRAGEN?

Heeft u nog vragen, reacties of opmerkingen? Contacteer ons!

CONTACT

KIDS @ WORK

Houd onze blog en Facebookpagina in het oog voor onze laatste nieuwtjes.

LEES ONZE BLOG

VERS VAN DE PERS - nieuwtjes

1 december 2021
Nieuwsbrief december 2021

Beste ouders, kinderen,

 • We beginnen de donkere maand december een beetje in mineur. Onze school wordt, net als de hele maatschappij, getroffen door het coronavirus. Verschillende kinderen en leerkrachten zijn ziek en dat heeft al tot gevolg gehad dat we verschillende klassen in de lagere school tijdelijk hebben moeten sluiten. We weten dat dit ook voor de ouders erg belastend is. Daarom wens ik iedereen veel moed in deze donkere dagen. Voor de gezondheid van alle kinderen en personeelsleden vragen we om kinderen die ziek zijn a.u.b. niet naar school te sturen…
 • Ook verschillende activiteiten voor de kinderen zijn ondertussen weggevallen. Vaak zijn dit net de leuke en creatieve activiteiten en dat is jammer… Maar… de Sint mag voorlopig nog komen. Weliswaar met de nodige afspraken maar hij heeft beloofd dat zowel Zwarte Piet als Sinterklaas zich aan de afspraken gaan houden…
 • Tot aan de kerstvakantie wordt er niet meer gezwommen.
 • Sportsnack en sportacademie is opgeschort tot aan de kerstvakantie.
 • Ook goed nieuws! Alle kinderen van het 6de ljr hebben nu een chromebook. De overige 20 worden gebruikt door de andere kinderen van 4de en 5de . Na de kerstvakantie komt de volgende levering. Zo kunnen de kinderen sneller en beter met moderne ICT middelen werken en leren.
 • De laatste schooldag (24/12) is het kerstavond en is het een halve dag school.
 • Indien u vragen hebt rond alle corona maatregelen en afspraken, aarzel dan niet om de school te contacteren…. Het is wel fijn en deugddoend dat we ondanks al deze corona problemen op steun en begrip van de meeste ouders kunnen rekenen. We staan ervoor en moeten erdoor!! We duimen voor een coronavrij 2022.

Met vriendelijke groeten

Luc Fonteyn, directeur directie@gibodriehoek.be
www.gibodriehoek.be
03/6517539

Lees Meer
29 oktober 2021
Nieuwsbrief november 2021

Beste Ouders,

In het vet gedrukt zijn de nieuwe afspraken rond verstrenging van coronamaatregelen op school!
Deze gaan in na de herfstvakantie.
Indien u vragen hebt kan u ook tijdens de vakantie mailen naar directie@gibodriehoek.be.
Het kan zijn dat er zich nog wijzigingen voordoen.
We brengen jullie dan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 • De kinderen krijgen voor de herfstvakantie een rapport in de lagere school.
  Dit is een attituderapport d.w.z. dat we de werkhouding en de sociale houding van de kinderen beoordelen en in kaart brengen.
  Voor de kerstvakantie krijgen de kinderen een puntenrapport met de resultaten van het 1ste trimester.  Als je meer willen weten over de leerresultaten van de kinderen moet je in hun toetsenkaft kijken.   Daar zitten alle resultaten van de gemaakte toetsen in.
  In het 1ste ljr. hebben we nu ook al een puntenrapport toegevoegd om een beeld te krijgen van de start van uw kind in de lagere school.
 • Na de herfstvakantie is het oudercontact voor alle ouders van alle kinderen.  De oudercontacten mogen (voorlopig di 26/10) terug fysiek plaatsvinden.  Indien gewenst kan het oudercontact ook online plaatsvinden.  De oudercontacten vinden plaats tussen 15 november en 30 november.
  Deze week hebt u hierover een mail gekregen.
  Ondertussen zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd door onze regering.
  Oudercontacten kunnen nog steeds fysiek plaatsvinden maar als u zich niet veilig voelt bij een fysiek oudercontact kan u dit melden aan de leerkrachten en zullen we de afspraak wijzigen. (en het oudercontact online doen)
  Er zullen ook leerkrachten de oudercontacten wijzigen omdat ze zich momenteel niet veilig voelen en de oudercontacten daardoor liever online doen.
  We respecteren de mening van zowel onze ouders als van onze leerkrachten. 
 • Ouders dragen ALTIJD een mondmasker als ze de school binnenkomen.
  Aan de schoolpoort of buiten is dit niet verplicht.
  Kinderen van het 5de en 6de ljr. dragen een mondmasker als ze in de school rondlopen of zich van plaats veranderen.  (alleen binnen)We gaan trachten zoveel mogelijk activiteiten voor de kinderen te laten doorgaan met in acht name van voldoende veiligheidsmaatregelen…  We zullen hierover, indien nodig, met jullie communiceren.
  Leerkrachten moeten geen mondmasker dragen op school. (tenzij de onderlinge afstand niet kan gegarandeerd worden)
 • Kalender
  Ma 0811 : Eerste dag na de herfstvakantie, denk aan het fluohesje
  di 09/11 : 5de ljr naar sportdag Peerdsbos
  do 11/11 : vrije dag wapenstilstand
  vr 12/11 : pedagogische studiedag, vrije dag voor de kinderen
  ma 15/11 : kleurennamiddag kleuterschool
  start oudercontacten lagere school
  di 16/11 : hoekenwerk K3/1/2
  start Koala test 3de kleuterklas
  vr 19/11 : nestkasten bouwen 4de ljr.
  ma 22/11 : workshop toneel 5de ljr.
  di 23/11 : hoekenwerk 3de /4de
  info dode hoek (verkeer) voor kinderen van de lagere school
  leerlingenraad
  do 25/11 : zwemmen 1ste/2de/3de
  do 30/11 : toneel K3 – 1ste
  oudercontacten kleuterschool
 • De week van 22 november is het rolletjesweek in de lagere school.
 • De week van 29 november is het leesalarm.  Dan lezen alle kinderen van de lagere school minstens een kwartier per dag in een leesboek.  Lezen is een belangrijke vaardigheid.  Goede lezers leren beter!
 • De laatste vrijdag voor de kerstvakantie is het kerstavond (24 december).
  Die dag is het maar een halve schooldag.
 • Traktaties bij verjaardagen
  Uiteraard moeten we de verjaardagen van de kinderen vieren in de klas.
  Iedereen verdient aandacht op zijn / haar verjaardag.
  Helaas zien we bij verjaardagen vaak weer een overdaad aan ongezonde traktaties.
  Dit is niet conform met hoe we onze kinderen trachten een gezonde levensstijl aan te leren.
  We zijn aan het bekijken hoe we dit beter en gezonder kunnen aanpakken.
  Gelieve daarmee rekening te houden…
 • Gelieve in de donkere maanden dagelijks een fluo hesje te dragen als je naar de school komt.
  U kan een fluo hesje van de school kopen op het secretariaat (€3).
 • Gelieve na schooltijd of in het weekend geen fietsen te laten staan in de fietsenstalling.
  Vaak worden ze dan beschadigd of gestolen!!  Jammer …
  Als u ’s avonds de fiets niet mee naar huis kan nemen dan vraagt u best of de fiets tijdelijk in de gang van de school mag staan.
 • Nu de dagen kouder worden en corona nog steeds aanwezig is moeten ervoor zorgen dat we de klassen en de school goed ventileren.
  Zorg er daarom voor dat de kinderen voldoende warme kledij aan hebben als naar de school komen.  Het is vaak fris in de klas.
 • Als kinderen ziek zijn moeten ze thuis blijven.
  Gelieve in geval van ziekte ook de school even te verwittigen.
 • Meester Nick beheerde vorige jaren onze website.   Omdat hij dit jaar niet op onze school werkt was het even zoeken wie dat kon overnemen.  Juf Sarah is daar vol enthousiasme aan begonnen. We zijn de website volop aan het aanpassen.
  De kalender is ondertussen aangepast en ingevuld.
  je vindt er ook foto’s terug van talrijke klas en schoolactiviteiten.
  Bekijk ook onze facebookpagina.
 • Het Oudercomité organiseert zaterdag 13 november een herfstwandeling.
  U hebt hiervoor een info en inschrijvingsbriefje gekregen.
  Leuk dat het OC weer activiteiten mag / kan organiseren.
  Dit is door corona wel eventjes geleden.
  Ouders die eten en drinken bestellen moeten beschikken over een covid safe ticket…
  De volledige activiteit vindt wel buiten plaats…
  We hopen daar veel ouders te mogen ontmoeten…

Met vriendelijke groeten,
Luc Fonteyn, directeur

Een woordje van het oudercomité :

Beste Ouders,

Team OC zit vol goede ideeën maar jammer genoeg blijven de corona maatregelen soms roet in het eten strooien.
We zitten vol verwachting om te mogen starten met activiteiten, dus kruis samen met ons jullie vingers, steek de duimen omhoog en hoop met ons dat we jullie snel kunnen trakteren op een fijne bijeenkomst.

We hebben alvast groen licht gekregen voor onze HERFSTWANDELING!
Deze gaat door op zaterdag  13 november.
Ouders die eten en drinken bestellen moeten beschikken over een covid safe ticket…
Inschrijvingspapieren worden via de school verdeeld.

Eveneens doe ik nogmaals een oproep naar ouders en grootouders die graag de handen uit de mouwen steken en als helpende handen ons team willen versterken.

U kan met contacteren via onderstaande gegevens, van harte welkom!!

Lieve groetjes
Britt de Clerck

Voorzitter OC Gibo Driehoek
oc@gibodriehoek.be of britt.de.clerck@telenet.be
tel. : 0479 77 14 89

Lees Meer