Hoe kunnen we u helpen?

ONZE SCHOOL

Samen leven, samen leren ... waar leren leuk is in een veilig klimaat.

Een open school

Een school waar we samen leven, samen leren … een school die …

… DIE MUZISCH ACCENTEN LEGT
Er zijn extra aandachtsmomenten om muzische vorming op schoolniveau te beleven :  creadagen, hoekenwerk, Sherborne, drama, toneel….

… MET OOG VOOR DE NATUUR
Milieuzorg op school: We streven naar een goed afvalbeleid en het inrichten en onderhouden van onze schooltuin  door de leerlingen.

… MET AANDACHT VOOR SPORT EN SPEL
We bieden op de speelplaats en buiten de klas of school sportactiviteiten aan : sportdag, gebruik voetbalveld, kunstgrasveld, rolletjesweek, aanbod fietsen, deelname aan diverse sportactiviteiten, openluchtklassen,.. We stimuleren het gebruik van de fiets. We leren kinderen vanaf jonge leeftijd verkeersvaardigheid met de fiets. We houden autoluwe schooldagen en doen uitstappen vanaf het tweede leerjaar met de fiets.

… WAAR KINDEREN LEVEN EN LEREN
Om kinderen klaar te maken voor de  maatschappij van de toekomst, zijn het verwerven  van normen en waarden zoals respect , beleefdheid, fair-play, eerlijkheid, stiptheid,.. heel belangrijk .

Lees Meer
Waar leren leuk is!

De essentiële basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen, maar ook het verwerven van sociale vaardigheden en leren leren hebben prioriteit in alle klassen.

Deze basisvaardigheden zijn onmisbaar als je de evolutie van  kinderen als lerende mensen beschouwt. We gebruiken hedendaagse en beproefde werkvormen om hier extra impulsen aan te geven.

Lees Meer
Wederzijds respect

Een veilige leef- en leeromgeving met wederzijds respect.

Een gezonde vorm van orde  en discipline helpt ons daarbij. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat we onze kinderen normen en waarden meegeven en erop toezien dat ze nageleefd worden. Ook geborgenheid, openheid en individuele aandacht bevorderen een veilig klimaat.

Lees Meer
Veilig klimaat

Welkom in een opbouwende en gemoedelijke sfeer.  Een klimaat waar kinderen zich goed voelen …

We benaderen elk kind vanuit zijn positieve kenmerken.  We houden rekening met kinderen die extra zorg nodig hebben en stimuleren ze om er mee om te gaan. Voor sterke leerlingen zoeken we extra uitdaging. De behoeften van elke leerling stellen we centraal in alles wat we doen (HGW).

Hierbij hebben  we  aandacht voor de onderwijsleer – en opvoedingssituatie van het kind. De eigenheid van kinderen zien we als een uitdaging.  We trachten de  vernieuwingen in het onderwijsgebeuren toe te passen in de klas.

Lees Meer
Band leerling-leerkracht

Elke leerkracht bezit een waaier aan kwaliteiten die  verschillend zijn van elkaar.

We menen dat het samenvoegen van deze krachten op onze school een palet vormt, dat zo veel mogelijk aan  gestelde verwachtingen voldoet en kinderen zo divers mogelijk vormt.

Lees Meer
Samen school maken

Een goede communicatie met alle schoolparticipanten zorgt voor inspraak . Er is inspraak van leerlingen via de leerlingenraad en inspraak van ouders en van leerkrachten op vele overlegmomenten.

Op regelmatige basis zijn er formele en informele oudercontacten .

Ouders zijn welkom om zaken op school te bespreken. De agenda en het rapport (LS), het communicatiekaftje (KS) en de maandelijkse nieuwsbrieven zijn onze schriftelijke communicatiemiddelen. Binnen het schoolteam zijn er heel wat overlegmomenten. Op de website van de school kan je de schoolactualiteit volgen.

Lees Meer

SAMEN STERK

Als ouder meebouwen aan onze schoolwerking.

Als ouders willen we allemaal onze kinderen de beste kansen geven. Wij willen dat ze hun mogelijkheden ten volle ontplooien. Thuis zijn we grotendeels zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen maar tijdens de schooluren nemen de juffen en de meesters deze belangrijke taak over.

Lees Meer
Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het CLB geeft gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met maar onafhankelijk van de school. Je kan er dus in alle vertrouwen en discretie terecht met je vragen.

Meer info?
Buitenschoolse opvang - Tierlantijn

Vanaf 7 uur ’s ochtends kan uw kind bij IBO Driehoek terecht. Begeleiders brengen de kinderen tijdig naar school. Na de schooluren halen de begeleiders uw kind af aan de school. Op woensdagnamiddag voorziet IBO Driehoek opvang tot 18u. Voor informatie omtrent opvang, verwijzen we u graag door.

Meer info

GRAAG KENNISMAKEN?

KIJKDAGEN

Maak kennis met onze schoolwerking tijdens onze kijkdagen.

MEER INFO
INSCHRIJVINGEN

Wil je graag een rondleiding, steeds van harte welkom na afspraak

INSCHRIJVINGEN
VRAGEN?

Heeft u nog vragen, reacties of opmerkingen? Contacteer ons!

CONTACT

KIDS @ WORK

Houd onze blog en Facebookpagina in het oog voor onze laatste nieuwtjes.

LEES ONZE BLOG

VERS VAN DE PERS - nieuwtjes

23 december 2020
Fijne eindejaarsfeesten en een gezond 2021!

Alle klassen hebben een leuke en originele kerstklasfoto gemaakt! We wensen iedereen fijne eindejaarsfeesten en een gezond 2021!

Lees Meer
17 december 2020
Nieuwsbrief december

Beste ouders,

 • We kijken stilletjes aan terug op een bewogen jaar met veel corona problemen.
  Hopelijk wordt het in 2021 terug snel gewoon en normaal!
  Ik wil graag alle kinderen, ouders en leerkrachten bedanken voor alle inspanningen die het voorbije jaar geleverd zijn om er toch het beste van te maken…
 • Voor de kinderen was het niet altijd gemakkelijk, dan weer thuis, dan weer naar school, verplicht in bubbels spelen, vriendjes missen, hobby’s niet kunnen uitoefenen, lessen volgen via de computer, les krijgen van leerkrachten met een mondmasker, veel leuke activiteiten die wegvielen, …Maar jullie hebben dat heel goed gedaan, ik ben trots op jullie!
  Bedankt beste kinderen!!

Ook voor de ouders was het een zware tijd, kinderen overdag opvangen terwijl ze zelf moesten werken, de onzekerheid van wanneer gaat de school terug beginnen, tientallen mails met weer andere afspraken, zich constant flexibel moeten opstellen, kinderen begeleiden met huiswerk en lessen…
Bedankt beste ouders!!

De leerkrachten hadden het ook niet simpel, afstandsonderwijs moeten geven zonder dat je daarop voorbereid was, telkens nieuwe afspraken en veiligheidsmaatregelen, tal van activiteiten die geschrapt en vervangen moesten worden, constante vragen en veranderingen, regelmatig moeten improviseren, soms waren ze meer psycholoog dan leerkracht…
Bedankt beste leerkrachten!

 • Graag willen we iedereen er nogmaals aan doen herinneren dat de pedagogische studiedag in het 2de trimester plaatsvindt op maandag 18 januari en NIET op vrijdag 5 februari. Vrijdag 5 februari is het gewoon school.
 • De verloren voorwerpen van de kleuterschool zijn begin december uitgehangen.
  In de lagere school hangen deze aan de kapstokken in de gang t.h.v. het secretariaat.
  We gaan daar met de kinderen regelmatig kijken.
  Stimuleer ook de kinderen om dat te doen!
 • Omdat het plonsbad voorlopig gesloten is in sportoase en omdat we geen extra begeleiding mogen meenemen gaat het kleuterzwemmen, dat normaal gezien start in januari nog niet door. Wanneer dit wijzigt delen we dit zo snel mogelijk mee
 • Regelmatig worden we in de lagere school geconfronteerd met kinderen die via smartphone / computer andere kinderen lastig vallen, plagen, zelfs pesten…
  We volgen dit, in de mate van het mogelijke, mee op en spreken daar kinderen en ouders over aan.
  Gelieve het smartphone verkeer van uw kinderen te bespreken en op te volgen.
  We moeten onze kinderen leren hoe ze op een goede manier met deze toestellen kunnen omgaan…
  Zeker in deze coronatijden, wanneer kinderen weinig sociale activiteiten mogen of kunnen hebben, is het extra belangrijk om daarover met uw kinderen duidelijke afspraken te maken en deze ook op te volgen…
 • Kalender:
  Voorlopig kunnen er geen extra muros activiteiten plaatsvinden
  ma 0401 : start 2de trimester
  di 0501 : medisch schooltoezicht 1ste en 5de
  vr 0801 : bib groep 1
  vr 1501 : bib groep 2

Ma 1801 : pedagogische studiedag : geen school voor de kinderen
ma 2501 tot en met vr 2901 : (voor)lees en gedichtenweek

 • Iedereen een fijn, gezonde en ontspannende kerstvakantie!

Met vriendelijke groeten

Luc Fonteyn, directeur

Lees Meer
23 november 2020
Nieuwsbrief november

Beste ouders, kinderen,

 • Na de verlengde herfstvakantie zijn we terug gestart met de lessen op school. Hopelijk kunnen de scholen open blijven tot aan de kerstvakantie. Daarom is het belangrijk dat we allemaal de nodige veiligheidsmaatregelen toepassen die
  gevraagd worden. Gelieve daarom met onderstaande zaken rekening te houden :
 • Er zijn 12 nieuwe kleutertjes gestart na de herfstvakantie. Dat is een grote nieuwe groep leerlingen. Dat maakt het uiteraard iets drukker aan de schoolpoort bij het ophalen en afhalen van de kinderen.
  Blijf ’s morgens niet aan de groene poort staan als je de kinderen weg brengt.
  Hou ’s avonds voldoende afstand, de kinderen worden één voor één meegegeven met hun ouders maar als iedereen tegelijkertijd aan de poort staat is het erg druk en staan we te dicht bij elkaar.
 • We ventileren zoveel mogelijk onze klassen. Daardoor kan het frisser zijn in de klas. Zorg ervoor dat, zeker nu het kouder wordt, de kinderen voldoende kledij aan hebben.
 • De kinderen van de lagere school moeten in de klas eten. Dat lukt maar hoe meer kinderen er ineten, hoe meer er moet ontsmet en verlucht worden. Daarom vragen we, indien mogelijk, om de kinderen ’s middags thuis te laten eten.
 • De Sint zal onze school bezoeken maar ook hij en Zwarte Piet zullen rekening moeten houden met de corona maatregelen. Er zal altijd voldoende afstand tussen de kinderen en Sint en Piet gehouden worden.
  De kinderen zullen niet met een grote groep samen gezet worden.
  Toch gaan we proberen om er een leuk kinderfeest van te maken….
 • Voor de kerstvakantie krijgen de kinderen van de lagere school hun tweede rapport. Dit maal een puntenrapport met de resultaten van het 1ste trimester.
  Je kan de resultaten van de kinderen ook altijd bekijken in hun toetsenkaft.
  We hebben n.a.v. de oudercontacten met de zorgcoördinator en de leerkrachten alle kinderen van de hele school individueel besproken. Zodoende zitten we qua opvolging en begeleiding van de kinderen op dezelfde golflengte.
 • Voor goede resultaten op school, blijf de kinderen opvolgen en begeleiden en stimuleer hen om veel te lezen!!
 • Regelmatig moeten we onze kleuters kledij van de school aandoen omdat ze een “ongelukje” gehad hebben. Gelieve deze kledij achteraf terug te bezorgen. Ook vragen we aan ouders die nog kledij voor kleuters hebben liggen en deze niet meer gebruiken om deze kledij aan de school te geven zodat we de kinderen, indien nodig, kunnen helpen. In de kleuterschool is een “ongelukje” snel gebeurd.
 • We gaan de verloren voorwerpen van de kleuterschool gedurende 1 dag op tafels buiten zetten zodat jullie kunnen komen kijken of er iets tussen ligt van jullie kapoenen. Dit zal gebeuren op dinsdag 1 december.
 • De pedagogische studiedag van februari hebben we wegens organisatorische redenen moeten verschuiven!!
  Vrijdag 5 februari is het school maandag 18 januari is het een vrije dag voor de kinderen.  Onze excuses hiervoor maar de organisatie die de studiedag geeft kon zich 5 februari niet vrijmaken.
 • We gaan op school gluurpieten verstoppen. In bijlage vind je een kaart waar de kinderen de gluurpieten kunnen aanduiden die ze gevonden hebben.
  In de kleuterschool worden de kaarten deze week met de kinderen meegegeven
  Deze gluurpieten kan je ook zelf afprinten en voor het raam hangen. Zo kunnen de kinderen ook in jouw buurt gluurpieten zoeken. In bijlage bij deze brief kan je de gluurpieten en de gluurpietkaart ook afprinten.
  We hopen in de buurt van de school veel gluurpieten te ontdekken.
  En nu allemaal maar zoeken….
 • We kunnen dit schooljaar geen worstenbroden of appelbollen verkopen ten voordele van debos- en zeeklassen. Dat is jammer.
 • We zijn gestart met de fluo actie. Kinderen dragen in de donkere periode een fluo hesje als ze naar school komen. Dagelijks krijgen ze een sticker die ze op een kaart kunnen kleven.
  Met een volle kaart kan je gratis naar de zoo of naar Planckendael. De kaarten van vorig jaar kunnen nog gebruikt worden tot 31 maart 2021.

Hou jullie goed en gezond!
Met vriendelijke groeten
Luc Fonteyn, directeur

Lees Meer
13 november 2020
Luisterverhalen

De leerlingen van 5 en 6B gingen aan de slag met een verhaal en muziekinstrumenten.  (meer…)

Lees Meer