Hoe kunnen we u helpen?

ONZE SCHOOL

Samen leven, samen leren ... waar leren leuk is in een veilig klimaat.

Een open school

Een school waar we samen leven, samen leren … een school die …

… DIE MUZISCH ACCENTEN LEGT
Er zijn extra aandachtsmomenten om muzische vorming op schoolniveau te beleven :  creadagen, hoekenwerk, Sherborne, drama, toneel….

… MET OOG VOOR DE NATUUR
Milieuzorg op school: We streven naar een goed afvalbeleid en het inrichten en onderhouden van onze schooltuin  door de leerlingen.

… MET AANDACHT VOOR SPORT EN SPEL
We bieden op de speelplaats en buiten de klas of school sportactiviteiten aan : sportdag, gebruik voetbalveld, kunstgrasveld, rolletjesweek, aanbod fietsen, deelname aan diverse sportactiviteiten, openluchtklassen,.. We stimuleren het gebruik van de fiets. We leren kinderen vanaf jonge leeftijd verkeersvaardigheid met de fiets. We houden autoluwe schooldagen en doen uitstappen vanaf het tweede leerjaar met de fiets.

… WAAR KINDEREN LEVEN EN LEREN
Om kinderen klaar te maken voor de  maatschappij van de toekomst, zijn het verwerven  van normen en waarden zoals respect , beleefdheid, fair-play, eerlijkheid, stiptheid,.. heel belangrijk .

Lees Meer
Waar leren leuk is!

De essentiële basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen, maar ook het verwerven van sociale vaardigheden en leren leren hebben prioriteit in alle klassen.

Deze basisvaardigheden zijn onmisbaar als je de evolutie van  kinderen als lerende mensen beschouwt. We gebruiken hedendaagse en beproefde werkvormen om hier extra impulsen aan te geven.

Lees Meer
Wederzijds respect

Een veilige leef- en leeromgeving met wederzijds respect.

Een gezonde vorm van orde  en discipline helpt ons daarbij. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat we onze kinderen normen en waarden meegeven en erop toezien dat ze nageleefd worden. Ook geborgenheid, openheid en individuele aandacht bevorderen een veilig klimaat.

Lees Meer
Veilig klimaat

Welkom in een opbouwende en gemoedelijke sfeer.  Een klimaat waar kinderen zich goed voelen …

We benaderen elk kind vanuit zijn positieve kenmerken.  We houden rekening met kinderen die extra zorg nodig hebben en stimuleren ze om er mee om te gaan. Voor sterke leerlingen zoeken we extra uitdaging. De behoeften van elke leerling stellen we centraal in alles wat we doen (HGW).

Hierbij hebben  we  aandacht voor de onderwijsleer – en opvoedingssituatie van het kind. De eigenheid van kinderen zien we als een uitdaging.  We trachten de  vernieuwingen in het onderwijsgebeuren toe te passen in de klas.

Lees Meer
Band leerling-leerkracht

Elke leerkracht bezit een waaier aan kwaliteiten die  verschillend zijn van elkaar.

We menen dat het samenvoegen van deze krachten op onze school een palet vormt, dat zo veel mogelijk aan  gestelde verwachtingen voldoet en kinderen zo divers mogelijk vormt.

Lees Meer
Samen school maken

Een goede communicatie met alle schoolparticipanten zorgt voor inspraak . Er is inspraak van leerlingen via de leerlingenraad en inspraak van ouders en van leerkrachten op vele overlegmomenten.

Op regelmatige basis zijn er formele en informele oudercontacten .

Ouders zijn welkom om zaken op school te bespreken. De agenda en het rapport (LS), het communicatiekaftje (KS) en de maandelijkse nieuwsbrieven zijn onze schriftelijke communicatiemiddelen. Binnen het schoolteam zijn er heel wat overlegmomenten. Op de website van de school kan je de schoolactualiteit volgen.

Lees Meer

SAMEN STERK

Als ouder meebouwen aan onze schoolwerking.

Als ouders willen we allemaal onze kinderen de beste kansen geven. Wij willen dat ze hun mogelijkheden ten volle ontplooien. Thuis zijn we grotendeels zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen maar tijdens de schooluren nemen de juffen en de meesters deze belangrijke taak over.

Lees Meer
Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het CLB geeft gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met maar onafhankelijk van de school. Je kan er dus in alle vertrouwen en discretie terecht met je vragen.

Meer info?
Buitenschoolse opvang - Tierlantijn

Vanaf 7 uur ’s ochtends kan uw kind bij IBO Driehoek terecht. Begeleiders brengen de kinderen tijdig naar school. Na de schooluren halen de begeleiders uw kind af aan de school. Op woensdagnamiddag voorziet IBO Driehoek opvang tot 18u. Voor informatie omtrent opvang, verwijzen we u graag door.

Meer info

GRAAG KENNISMAKEN?

KIJKDAGEN

Maak kennis met onze schoolwerking tijdens onze kijkdagen.

MEER INFO
INSCHRIJVINGEN

Wil je graag een rondleiding, steeds van harte welkom na afspraak

INSCHRIJVINGEN
VRAGEN?

Heeft u nog vragen, reacties of opmerkingen? Contacteer ons!

CONTACT

KIDS @ WORK

Houd onze blog en Facebookpagina in het oog voor onze laatste nieuwtjes.

LEES ONZE BLOG

VERS VAN DE PERS - nieuwtjes

5 mei 2022
Kijkmoment 1ste leerjaar

Beste ouders,

Welkom in het eerste leerjaar!

Op vrijdag 20 mei is er een kijkmoment in het eerste leerjaar.
Je bent welkom met je toekomstig eersteklassertje en juf Dominique en juf Katleen geven jullie graag een woordje uitleg over het eerste leerjaar.
De kinderen van de 3de kleuterklas mogen opgehaald worden uit de klas en samen met hun ouder(s) een bezoekje brengen in het eerste leerjaar.

Jullie zijn welkom doorlopend van 15u tot 17u.

We kijken uit naar jullie bezoekje.
juf Dominique & juf Katleen

 

Lees Meer
3 mei 2022
Nieuwsbrief mei 2022

Beste ouders,

 • Het 3de trimester is begonnen, een periode van vaak mooi weer en extra activiteiten op school voor onze kinderen.  Na een periode van 2 jaar mochten onze vijfdeklassers uiteindelijk weer op bosklassen.. En ze hebben er zeker van genoten! Bekijk de foto’s maar eens op onze website…
  Eind juni vertrekken onze zesdeklassers op zeeklassen.
  Dankzij jullie massale sponsoring kunnen we de kostprijs van de bos en zeeklassen beperken en kunnen we een aantal extra leuke (maar kostelijke) activiteiten voor onze kinderen organiseren.  Bedankt!!
  Helaas hebben we de wandeling zelf wegens weersomstandigheden moeten uitstellen maar alle kinderen van de lagere school gaan deze wandeling doen gedurende het laatste trimester.  De nieuwe datum is vrijdag 24 juni.
 • Op het einde van de maand gaat meester Walter met pensioen na een lange loopbaan op onze school. Meer dan 35 jaar heeft hij op onze school gewerkt, eerst als leerkracht in het 5de en 6de later als zorgcoördinator.
  Walter heeft zich altijd ingezet om op een zorgzame, betrokken en deskundige wijze kinderen, leerkrachten en ouders te helpen met de  grote en kleine zorgen die opvoeding en onderwijs met zich mee brengen.
  Zijn opvolger is ook al bekend : juf Sarah (momenteel werkzaam in het 5de ).
  Walter zal tijd vrij maken om zijn expertise en ervaring met haar te delen zodat de zorgwerking van onze school gewaarborgd blijft.
  We wensen Walter een fijne pensioentijd en juf Sarah veel succes met haar nieuwe baan
 • Kalender :
  di 0305 : 3de bezoekt de politie
  ma 0905 : uitstap 6de Brendonk
  do 1205 : zwemmen 1ste – 2de – 3de
  verkoop Rode Kruis op school
  vr 1305 : zwemmen K3
  ma 1605 : bezoek kinderboerderij 2de
  di 1705 : infoavond zeeklassen
  vergadering oudercomité
  woe 1805 : sportdag 1ste – 2de – 3de
  vr 2005 : 6de naar Antwerpen
  di 2405 : schoolreis kleuterschool
  woe 2505 : vrije dag
  do 2605 tot en met zondag 2905 Hemelvaartsweekend
  di 3105 : laatste werkdag meeste Walter
 • We hebben in de 5de en 6de klas een aantal schoolbanken vervangen.  Op onze school hebben we echter geen bergruimte om de oude banken te zetten.  Daarom willen we deze weggeven aan ouders die misschien zo’n schoolbank kunnen gebruiken.  Indien interesse, gelieve contact op te nemen met de school…
 • Niet vergeten : zaterdag 11 juni schoolfeest!
 • Ouders die nog centjes voor de wafeltjesverkoop moeten afgeven moeten dit doen voor ten laatste woensdag 4 mei.
 • Voor het zwemmen in de kleuterschool zijn er begeleidende ouders  of andere vrijwilligers nodig.  Momenteel hebben we onvoldoende hulp om het zwemmen te kunnen laten doorgaan.  Indien u graag zou willen helpen bij het zwemmen gelieve dan contact op te nemen met de school.
  Er wordt vrijdagnamiddag om de 14 dagen gezwommen.
 • Onze vierdeklassers hebben het voetgangersexamen afgelegd en de zesdeklassers het fietsexamen.  Zo werken we aan verkeersveiligheid voor onze kinderen.  Ze hebben dit trouwens uitstekend gedaan!  Proficiat!!
 • Vrijdag 20 mei is er een infomoment voor de kinderen die naar het 1ste ljr. komen.  De ouders van de kinderen van de 3de kleuterklas zullen daarvoor uitgenodigd worden maar ook andere geïnteresseerden zijn hiervoor welkom.  Het infomoment vindt plaats van 15u tot 17u in het 1ste ljr.

 

Met vriendelijke groeten
Luc Fonteyn, directeur

Lees Meer