Hoe kunnen we u helpen?

ONZE SCHOOL

Samen leven, samen leren ... waar leren leuk is in een veilig klimaat.

Een open school

Een school waar we samen leven, samen leren … een school die …

… DIE MUZISCH ACCENTEN LEGT
Er zijn extra aandachtsmomenten om muzische vorming op schoolniveau te beleven :  creadagen, hoekenwerk, Sherborne, drama, toneel….

… MET OOG VOOR DE NATUUR
Milieuzorg op school: We streven naar een goed afvalbeleid en het inrichten en onderhouden van onze schooltuin  door de leerlingen.

… MET AANDACHT VOOR SPORT EN SPEL
We bieden op de speelplaats en buiten de klas of school sportactiviteiten aan : sportdag, gebruik voetbalveld, kunstgrasveld, rolletjesweek, aanbod fietsen, deelname aan diverse sportactiviteiten, openluchtklassen,.. We stimuleren het gebruik van de fiets. We leren kinderen vanaf jonge leeftijd verkeersvaardigheid met de fiets. We houden autoluwe schooldagen en doen uitstappen vanaf het tweede leerjaar met de fiets.

… WAAR KINDEREN LEVEN EN LEREN
Om kinderen klaar te maken voor de  maatschappij van de toekomst, zijn het verwerven  van normen en waarden zoals respect , beleefdheid, fair-play, eerlijkheid, stiptheid,.. heel belangrijk .

Lees Meer
Waar leren leuk is!

De essentiële basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen, maar ook het verwerven van sociale vaardigheden en leren leren hebben prioriteit in alle klassen.

Deze basisvaardigheden zijn onmisbaar als je de evolutie van  kinderen als lerende mensen beschouwt. We gebruiken hedendaagse en beproefde werkvormen om hier extra impulsen aan te geven.

Lees Meer
Wederzijds respect

Een veilige leef- en leeromgeving met wederzijds respect.

Een gezonde vorm van orde  en discipline helpt ons daarbij. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat we onze kinderen normen en waarden meegeven en erop toezien dat ze nageleefd worden. Ook geborgenheid, openheid en individuele aandacht bevorderen een veilig klimaat.

Lees Meer
Veilig klimaat

Welkom in een opbouwende en gemoedelijke sfeer.  Een klimaat waar kinderen zich goed voelen …

We benaderen elk kind vanuit zijn positieve kenmerken.  We houden rekening met kinderen die extra zorg nodig hebben en stimuleren ze om er mee om te gaan. Voor sterke leerlingen zoeken we extra uitdaging. De behoeften van elke leerling stellen we centraal in alles wat we doen (HGW).

Hierbij hebben  we  aandacht voor de onderwijsleer – en opvoedingssituatie van het kind. De eigenheid van kinderen zien we als een uitdaging.  We trachten de  vernieuwingen in het onderwijsgebeuren toe te passen in de klas.

Lees Meer
Band leerling-leerkracht

Elke leerkracht bezit een waaier aan kwaliteiten die  verschillend zijn van elkaar.

We menen dat het samenvoegen van deze krachten op onze school een palet vormt, dat zo veel mogelijk aan  gestelde verwachtingen voldoet en kinderen zo divers mogelijk vormt.

Lees Meer
Samen school maken

Een goede communicatie met alle schoolparticipanten zorgt voor inspraak . Er is inspraak van leerlingen via de leerlingenraad en inspraak van ouders en van leerkrachten op vele overlegmomenten.

Op regelmatige basis zijn er formele en informele oudercontacten .

Ouders zijn welkom om zaken op school te bespreken. De agenda en het rapport (LS), het communicatiekaftje (KS) en de maandelijkse nieuwsbrieven zijn onze schriftelijke communicatiemiddelen. Binnen het schoolteam zijn er heel wat overlegmomenten. Op de website van de school kan je de schoolactualiteit volgen.

Lees Meer

SAMEN STERK

Als ouder meebouwen aan onze schoolwerking.

Als ouders willen we allemaal onze kinderen de beste kansen geven. Wij willen dat ze hun mogelijkheden ten volle ontplooien. Thuis zijn we grotendeels zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen maar tijdens de schooluren nemen de juffen en de meesters deze belangrijke taak over.

Lees Meer
Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het CLB geeft gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met maar onafhankelijk van de school. Je kan er dus in alle vertrouwen en discretie terecht met je vragen.

Meer info?
Buitenschoolse opvang - Tierlantijn

Vanaf 7 uur ’s ochtends kan uw kind bij IBO Driehoek terecht. Begeleiders brengen de kinderen tijdig naar school. Na de schooluren halen de begeleiders uw kind af aan de school. Op woensdagnamiddag voorziet IBO Driehoek opvang tot 18u. Voor informatie omtrent opvang, verwijzen we u graag door.

Meer info

GRAAG KENNISMAKEN?

KIJKDAGEN

Maak kennis met onze schoolwerking tijdens onze kijkdagen.

MEER INFO
INSCHRIJVINGEN

Wil je graag een rondleiding, steeds van harte welkom na afspraak

INSCHRIJVINGEN
VRAGEN?

Heeft u nog vragen, reacties of opmerkingen? Contacteer ons!

CONTACT

KIDS @ WORK

Houd onze blog en Facebookpagina in het oog voor onze laatste nieuwtjes.

LEES ONZE BLOG

VERS VAN DE PERS - nieuwtjes

6 oktober 2021
Nieuwsbrief augustus 2021

Beste ouders, kinderen,

 • Welkom in het nieuwe schooljaar!!
  Woensdag 1 september is het zover.
  Voor iedereen een spannende dag.
  Er zijn nog steeds corona afspraken voor de scholen ondanks de recente versoepelingen.
  Gelieve daarom deze brief aandachtig te lezen.
  Indien u eventuele vragen / opmerkingen hebt mail dan naar directie@gibodriehoek.be of bel naar 03/6517539.
 • 1 september mogen de ouders niet op de speelplaats of in de gangen komen (zoals voor de corona periode)
  De kinderen worden afgezet aan de schoolpoort waar ze door de leerkrachten opgevangen zullen worden.
  Indien je vragen hebt kan je deze daar aan hen stellen.
  Hierbij hebben we uiteraard extra aandacht voor nieuwe leerlingen.
  Op de lagere school worden er palen op de speelplaats gezet met de leerjaren op. De kinderen zullen daar opgewacht worden door de leerkrachten.We maken, voor één dag, een uitzondering voor 2 leerlingengroepen.
  De kindjes van eerste kleuterklas die voor het eerst naar school komen en de kinderen van het 1ste ljr.

  Kinderen die voor het eerst naar school komen in de 1ste kleuterklas mogen de eerste schooldag met hun ouders tot aan de klas gaan waar ze zullen opgewacht worden door de juffen.  (maximum 2 volwassenen per kind)
  Er zal telefonisch een moment afgesproken worden wanneer ze met hun zoon / dochter verwacht worden.
  Zodoende hebben ouders even tijd om kennis te maken met de leerkracht.

  Kinderen van het 1ste ljr. mogen met hun ouders (maximum 2 personen) op de speelplaats van de lagere school komen en  verzamelen daar onder het afdak (met in acht name van de nodige social distance en mondmasker.)
  De juffen zullen hen daar opvangen en een woordje uitleg geven.

Er wordt aan de ouders gevraagd om in de schoolomgeving een mondmasker te dragen.

 • In de kleuterschool mogen de ouders de kinderen niet in de klassen of gangen  ophalen.
  De kinderen zullen langs verschillende poorten naar buiten komen.
  De rode en oranje klas (oudste kleuters) langs de tuintjes.
  De gele en de groene klas (middelste kleuters) langs de poort van de speelplaats.
  De paarse en de blauwe klas (jongste kleuters) langs de hoofddeur (oranje deur).Ouders wachten voor de poorten (met in acht name van voldoende afstand en mondmasker).

  Doordat je de kinderen niet in de gang mag ophalen verdwijnt ook de kans om iets aan de leerkrachten te vragen.  Daarvoor hebben we de volgende oplossing bedacht in de kleuterschool.
  Voor elke uitgang van de kleuterschool zullen we een plaats aanduiden waar je aan de juf vragen kan stellen (een “vraagpaal”).  Als de school om 15u25 uit is en de juf alle kinderen naar de ouders heeft gebracht zal ze daar even komen staan om eventuele vragen van ouders te beantwoorden.  Gelieve ook daar de nodige afstand van elkaar te respecteren.

 • In de lagere school komen de kinderen, zoals altijd, met de rijen naar buiten.
  Gelieve met uw kind af te spreken waar je hem / haar opwacht!
  De eerste dagen is het erg druk aan de schoolpoort!
 • Bij de start van het schooljaar organiseren we traditioneel een infoavond voor de ouders in de nieuwe klas van de kinderen.
  We gaan nog bekijken hoe we dit mogen en kunnen organiseren.
  De leerkrachten zullen u hiervan op de hoogte houden.
  Indien er geen infoavond georganiseerd wordt zal u de nodige klasinfo op een andere manier krijgen. (zoals ook vorig schooljaar gebeurd is)Naast informatie is communicatie ook belangrijk.
  In tijden van corona wordt het menselijk contact beperkt en moeten we andere manieren zoeken om met elkaar te communiceren.
  Naast het heen en weer kaftje( kleuterschool) en agenda (lagere school) waar ouders altijd schriftelijk iets kunnen vragen of meedelen gaan alle leerkrachten ook een ander systeem meedelen om met jullie te communiceren (mail – telefoon – whats app –  …) Je kan voor vragen ook altijd op het secretariaat of bij de directie terecht.
 • De eerste schoolweek zullen er veel briefjes meegegeven en opgestuurd worden.  Gelieve deze aandachtig te lezen.
  Indien u vragen hebt moet u de school contacteren.
 • Vanaf de eerste schoolweek is er studie (in de lagere school) en kunnen alle kinderen op school blijven eten.
 • Er zijn enkele wijzigingen in de klasverdeling van de leerkrachten.
  In de kleuterschool start juf Anke terug in de eerste kleuterklas.
  Juf Kristel wordt zorgleerkracht en wordt vervangen door juf Lynn De Weirdt.
  Juf Julie gaat halftijds werken als zorgcoördinator en wordt in de klas vervangen door juf Lynn Yperman.
  In de lagere school wordt meester Nick vervangen door juf Katleen Tops.
  Juf Marieke wordt zorgleerkracht voor het 1ste en 2de .
  Juf Els doet een aantal uren beleidsondersteuning, in de klas wordt ze dan vervangen door juf Sara.
  Secretaresse Karina is met pensioen gegaan en wordt vervangen door Sophie De Boungne (mama van Yann 3de ljr.)
  Als je een mail stuurt naar secretariaat lagere school moet je vanaf nu het volgende mailadres gebruiken : sophie.deboungne@gibodriehoek.be.
 • Jullie krijgen maandag een mail waarin staat bij welke leerkracht jullie kinderen volgend schooljaar zal zitten.
  Klasverdelingen worden niet gewijzigd!
  Voor sommige kinderen is dat in het begin soms een beetje aanpassen en wennen maar dat hoort erbij.
  Volgend schooljaar worden de klassen immers terug gemixt.
  Dan wordt er altijd rekening gehouden met de opmerkingen van het vorige schooljaar.
 • Mogen we uitdrukkelijk vragen om kinderen die ziek zijn thuis te houden.  In deze tijden zijn de risico’s voor anderen te groot om kinderen die ziekteverschijnselen vertonen naar school te sturen!
 • We gaan er alles aan doen om, ondanks de corona problemen, voor onze kinderen een zo normaal  en veilig  mogelijk schooljaar te organiseren.
  Een hele uitdaging maar we gaan ervoor!
  Alle vragen en suggesties zijn welkom!

We duimen op een zonnige schoolstart en een fijn en leerrijk voor alle kinderen…
Tot woensdag!!

Met vriendelijke groeten

De juffen en meesters
Luc Fonteyn, directeur

Lees Meer
6 oktober 2021
Nieuwsbrief oktober 2021

Beste Ouders, kinderen,

 • De dagen worden korter en kouder.  Hopelijk houden alle dappere fietsers en voetgangers het vol om NIET met de auto naar school te komen.
  Als school nemen we deel aan de actie “helm op fluo top”
  We vragen de kinderen om vanaf de donkere ochtenden (eind oktober) elke dag een fluo hesje te dragen zodat ze goed zichtbaar zijn in het verkeer.
  Daar is een stickeractie aan gekoppeld.  Verdere info volgt.
  Gelieve die goed mee op te volgen!
  Onze fluo actie start na de herfstvakantie!
 • Elke vrijdag krijgen de kinderen van de bovenbouw lagere school (4de – 5de – 6de) computerles door een daarvoor opgeleide leerkracht.  We hebben ook de eerste lading van 20 chromebooks gekregen waardoor de kinderen ook vaker in de klas tijdens de lessen digitaal mogen werken.  Ook de kinderen van de onderbouw (1ste – 2de – 3de ) zullen hiermee leren werken.
  Zodoende willen we de kinderen goed voorbereiden op de digitale toekomst.
  Deze ICT werking zal in de loop van het schooljaar nog verder uitgebreid worden.
 • De Brasschaatse scholenveldloop is niet kunnen doorgaan.  Daarom organiseren we voor onze kinderen zelf een veldloop.
  Deze vindt plaats maandag 04/10 (1ste – 2de – 3de ) en maandag 11/10 (4de – 5de – 6de ) telkens tussen de middag.  Sporten / bewegen is gezond!!
 • Normaal vieren we op het einde van oktober het grootouderfeest met alle kleuters en hun grootouders.  We mogen voorlopig echter geen grote groepen externen in onze refter ontvangen.
  Maar we gaan de grootouders niet vergeten.
  We gaan echter verder nog niets verklappen….
 • Kalender :
  vr 1/10 : de kinderen van het 5de en 6de ljr. verkiezen 2 kandidaten voor de kindergemeenteraad
  di 5/10 : dag van de leerkracht
  woe 6/10 : dierendag in 1ste – 2de – 3de – poppenkast K3/1ste
  do 7/10 : stemmobiel in 6de / schoolraad 19u30
  ma 11/10 : kleurennamiddag in kleuterschool
  do 14/10 : zwemmen 1ste – 2de– 3de – start mega lessen 6de
  di 19/10 : choco maken 2de ljr.in kinderboerderij
  woe 27/10 : 4de gaat werken op de kindeboerderij
  do 28/10 : zwemmen 1ste – 2de – 3de
  vr 29/10 : Laatste dag voor de herfstvakantie, de kinderen mogen verkleed naar school komen (Halloween)
 • In het 5de  en 6de ljr. zijn we oude schoolbanken aan het vervangen.
  De tafelbladen zijn beschadigd maar de metalen structuur van de banken is nog goed.
  Heeft er iemand interesse in een oude schoolbank?
  Geef gerust een seintje….
 • Mogen we vragen aan de ouders om met (grote) honden niet te dicht bij de schoolpoort te staan.  Dit schrikt soms kinderen (en ouders) af.
  Gelieve hiermee rekening te houden.
 • In de kleuterschool organiseren we regelmatig een kleurennamiddag.  Dat is een namiddag waarbij de kleuters over verschillende klassen verdeeld worden en eens met andere kinderen van andere leeftijden mogen werken en spelen.
 • In het 6de ljr. starten de mega lessen.
  Mega is een afkorting van Mijn Eigen Goede Antwoord.
  Dit is een lessenreeks in samenwerking met de politie en clb om de kinderen te wijzen op allerlei gevaren en ze daarmee leren omgaan.
  We leren daar onze zesdeklassers om op een assertieve wijze te reageren.
  Een belangrijk geven voor onze toekomstige middelbare scholieren!!

 

Met vriendelijke groeten

Luc Fonteyn, directeur

 

Lees Meer
10 september 2021
Nieuwsbrief september

Beste Ouders, kinderen,

 • Hopelijk zijn alle kinderen goed gestart!
  Het was in elk geval beter weer dan in de grote vakantie en ik zag heel veel blije en vrolijke kinderen.  Voor de allerkleinsten is het vaak moeilijk de eerste schooldagen.  Dat is normaal.  Het is voor hen een grote aanpassing.
  Ook voor andere kinderen is het soms even wennen aan de nieuwe klas en de nieuwe klasgroep.
  Geef uw kinderen tijd om zich aan te passen.  Als je na 2 weken nog merkt dat er grote aanpassingsproblemen zijn gelieve dan de leerkrachten te contacteren.  U kan ook altijd de zorgcoördinatoren of directie hierover aanspreken.
  We volgen dit op want we vinden het welbevinden van onze kinderen belangrijk.
  Kinderen komen naar school om te leren maar ook het samen leven is een aandachtspunt.
 • Kalender :
  ma 0609 : infoavond kleuters K1
  di 0709 : turnpakjesverkoop lagere school 15u30 speelplaats lagere school
  4de fietst de acht van Brasschaat
  do 0909 : klasfoto’s in de lagere school
  6de fietst de veroroute (voorbereiding fietsexamen)
  vr 1009 : 5de naar de heide
  di 1409 : vergadering OC
  di 2109 : K1 en K2 naar de kinderboerderij
  woe 2209 : namiddag veldloop voor de kinderen van de lagere school
  di 2809 : activiteit van Technopolis op school voor 5de
  woe 2909 : dag van de sportclub, de kinderen mogen in sportkledij van hun sportclub naar school komen
  do 3009 : stem mobiel voor het 6de ljr
 • Het zwemmen start normaal do 1609 in de lagere school.  (1ste-2de -3de)
  Dit gebeurt om de 2 weken (altijd de onpare weken)
  verdere info volgt.
 • Het is verheugend om te zien hoeveel kinderen en ouders er met de fiets of te voet naar school komen.
  Proficiat en … volhouden!!
 • Woe 2209 is het scholenveldloop voor de kinderen van de lagere school.
  Hopelijk doen er veel kinderen mee en winnen we misschien zelfs enkele medailles.
 • Ons oudercomité heeft wegens corona niet veel mogen organiseren maar wil er nu terug tegenaan gaan.  In bijlage vindt u een brief van hen.
  Nieuwe leden zijn steeds welkom.
  Het OC is een belangrijke steun voor de werking van de school.
 • In de lagere school dragen de kinderen tijdens de lessen L.O. een turnpak.
  Dit kan op school aangekocht worden.
  Dinsdag 0709 organiseren we op de speelplaats een turnpakjesverkoop.
  Een t shirt of een broekje kosten beiden €10.
  Gelieve cash geld mee te brengen.
  Indien u dinsdag niet kan komen kan u op het secretariaat maandag, donderdag of vrijdag een turnpakje komen kopen.
  De leerkrachten L.O. vragen in de lagere school ook om turnpantoffels te voorzien.
  Uit ervaring weten ze dat zelfs goedkope turnpantoffeltjes de nodige bescherming bieden voor voeten en tenen.  Dit is geen verplichting maar wel aan te raden.
  Gelieve op het turnpak de naam van uw kind te schrijven.
  Als het weer het toelaat gaan de kinderen soms turnen op het kunstgrasveld.
  Op de dagen dat de kinderen dan buiten turnen hebben kunnen ze best sportieve buitenschoenen dragen.
 • In de kleuterschool mogen we voorlopig geen kijkdagen organiseren.  Ouders kunnen wel een afspraak maken om de school te bezoeken.

We wensen iedereen een leerrijk en aangenaam schooljaar!

Met vriendelijke groeten

Luc Fonteyn, directeur

 

 

 

Lees Meer
28 mei 2021
Nieuwsbrief juni

Beste Ouders, kinderen,

 • We starten de laatste maand van weer een speciaal schooljaar.
  Corona heeft dit jaar weer hard beïnvloed en vooral veel leuke activiteiten niet laten doorgaan.  Een spijtige zaak voor onze kinderen… (meer…)
Lees Meer