Hoe kunnen we u helpen?

ONZE SCHOOL

Samen leven, samen leren ... waar leren leuk is in een veilig klimaat.

Een open school

Een school waar we samen leven, samen leren … een school die …

… DIE MUZISCH ACCENTEN LEGT
Er zijn extra aandachtsmomenten om muzische vorming op schoolniveau te beleven :  creadagen, hoekenwerk, Sherborne, drama, toneel….

… MET OOG VOOR DE NATUUR
Milieuzorg op school: We streven naar een goed afvalbeleid en het inrichten en onderhouden van onze schooltuin  door de leerlingen.

… MET AANDACHT VOOR SPORT EN SPEL
We bieden op de speelplaats en buiten de klas of school sportactiviteiten aan : sportdag, gebruik voetbalveld, kunstgrasveld, rolletjesweek, aanbod fietsen, deelname aan diverse sportactiviteiten, openluchtklassen,.. We stimuleren het gebruik van de fiets. We leren kinderen vanaf jonge leeftijd verkeersvaardigheid met de fiets. We houden autoluwe schooldagen en doen uitstappen vanaf het tweede leerjaar met de fiets.

… WAAR KINDEREN LEVEN EN LEREN
Om kinderen klaar te maken voor de  maatschappij van de toekomst, zijn het verwerven  van normen en waarden zoals respect , beleefdheid, fair-play, eerlijkheid, stiptheid,.. heel belangrijk .

Lees Meer
Waar leren leuk is!

De essentiële basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen, maar ook het verwerven van sociale vaardigheden en leren leren hebben prioriteit in alle klassen.

Deze basisvaardigheden zijn onmisbaar als je de evolutie van  kinderen als lerende mensen beschouwt. We gebruiken hedendaagse en beproefde werkvormen om hier extra impulsen aan te geven.

Lees Meer
Wederzijds respect

Een veilige leef- en leeromgeving met wederzijds respect.

Een gezonde vorm van orde  en discipline helpt ons daarbij. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat we onze kinderen normen en waarden meegeven en erop toezien dat ze nageleefd worden. Ook geborgenheid, openheid en individuele aandacht bevorderen een veilig klimaat.

Lees Meer
Veilig klimaat

Welkom in een opbouwende en gemoedelijke sfeer.  Een klimaat waar kinderen zich goed voelen …

We benaderen elk kind vanuit zijn positieve kenmerken.  We houden rekening met kinderen die extra zorg nodig hebben en stimuleren ze om er mee om te gaan. Voor sterke leerlingen zoeken we extra uitdaging. De behoeften van elke leerling stellen we centraal in alles wat we doen (HGW).

Hierbij hebben  we  aandacht voor de onderwijsleer – en opvoedingssituatie van het kind. De eigenheid van kinderen zien we als een uitdaging.  We trachten de  vernieuwingen in het onderwijsgebeuren toe te passen in de klas.

Lees Meer
Band leerling-leerkracht

Elke leerkracht bezit een waaier aan kwaliteiten die  verschillend zijn van elkaar.

We menen dat het samenvoegen van deze krachten op onze school een palet vormt, dat zo veel mogelijk aan  gestelde verwachtingen voldoet en kinderen zo divers mogelijk vormt.

Lees Meer
Samen school maken

Een goede communicatie met alle schoolparticipanten zorgt voor inspraak . Er is inspraak van leerlingen via de leerlingenraad en inspraak van ouders en van leerkrachten op vele overlegmomenten.

Op regelmatige basis zijn er formele en informele oudercontacten .

Ouders zijn welkom om zaken op school te bespreken. De agenda en het rapport (LS), het communicatiekaftje (KS) en de maandelijkse nieuwsbrieven zijn onze schriftelijke communicatiemiddelen. Binnen het schoolteam zijn er heel wat overlegmomenten. Op de website van de school kan je de schoolactualiteit volgen.

Lees Meer

SAMEN STERK

Als ouder meebouwen aan onze schoolwerking.

Als ouders willen we allemaal onze kinderen de beste kansen geven. Wij willen dat ze hun mogelijkheden ten volle ontplooien. Thuis zijn we grotendeels zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen maar tijdens de schooluren nemen de juffen en de meesters deze belangrijke taak over.

Lees Meer
Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het CLB geeft gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met maar onafhankelijk van de school. Je kan er dus in alle vertrouwen en discretie terecht met je vragen.

Meer info?
Buitenschoolse opvang - Tierlantijn

Vanaf 7 uur ’s ochtends kan uw kind bij IBO Driehoek terecht. Begeleiders brengen de kinderen tijdig naar school. Na de schooluren halen de begeleiders uw kind af aan de school. Op woensdagnamiddag voorziet IBO Driehoek opvang tot 18u. Voor informatie omtrent opvang, verwijzen we u graag door.

Meer info

GRAAG KENNISMAKEN?

KIJKDAGEN

Maak kennis met onze schoolwerking tijdens onze kijkdagen.

MEER INFO
INSCHRIJVINGEN

Wil je graag een rondleiding, steeds van harte welkom na afspraak

INSCHRIJVINGEN
VRAGEN?

Heeft u nog vragen, reacties of opmerkingen? Contacteer ons!

CONTACT

KIDS @ WORK

Houd onze blog en Facebookpagina in het oog voor onze laatste nieuwtjes.

LEES ONZE BLOG

VERS VAN DE PERS - nieuwtjes

19 september 2020
Nieuwsbrief 9 september

Beste ouders, kinderen,

 • De eerste 2 weken van het schooljaar zijn bijna achter de rug. Hopelijk is iedereen goed gestart.  We zijn blij dat we terug alle activiteiten met de kinderen mogen doen.  Hopelijk gaat dit zo blijven.
 • In bijlage vindt u ook een briefje van het clb i.v.m. corona.
  Het geeft kort samengevat weer wat u moet / kan doen in geval van ziekte van uw kind. Gelieve dit aandachtig te lezen en op te volgen.
  Indien u verdere vragen hebt kan u altijd de school, het clb of uw huisarts contacteren.  Ook op de website van het departement onderwijs staat nuttige informatie. (zie brochure clb)
  In deze tijd van het jaar is het normaal dat veel kinderen verkouden worden.  In deze corona tijden moeten we uiteraard extra voorzichtig zijn maar ook niet paniekeren.
 • Het is fijn om vast te stellen dat er heel veel kinderen en ouders met de fiets naar school komen. Proficiat en volhouden!
  Blijf voldoende afstand houden aan de schoolpoort!  Een praatje maken mag maar hou voldoende afstand en / of draag een mondmasker.  Door de politie zal daar ook op gecontroleerd worden.
 • In bijlage vindt u ook een briefje i.v.m. ons oudercomité. Ze kunnen helaas een aantal geplande activiteiten niet organiseren maar ze blijven wel nadenken over toekomstige activiteiten.  Indien u interesse hebt in hun werking gelieve dan bijgevoegd strookje in te vullen en af te geven op  / door te mailen naar de school.
 • In de lagere school organiseren we terug een rolletjesweek. Kinderen mogen dan tussen de middag met een step, inline skates of skateboard rond de sporthal rijden.
  Kinderen van het 1ste en 2de gebruiken enkel een step.  Extra beveiliging (helm – kniebescherming – …) zijn uiteraard toegelaten.  Laat ze enkel rolletjes meenemen waar ze veilig mee kunnen omgaan!
 • Ondertussen hebben alle ouders een infobrochure gekregen van de klasleerkrachten i.v.m. de werking van de klas. Indien je vragen hebt kan je de leerkracht contacteren via de afgesproken kanalen.  Dit geldt ook voor het secretariaat en de directie.
  Vragen moeten ook in coronatijden gesteld kunnen worden.
 • Voorlopig kunnen we geen algemene kijkdagen organiseren voor onze instappers en hun ouders. Ze kunnen wel een afspraak maken om individueel een kijkje te komen nemen.  Ze zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.
 • In samenspraak met ons schoolbestuur zullen we afspreken op welke manier we de oudercontacten zullen organiseren. Eind vorig jaar hebben enkel de noodzakelijke oudercontacten plaatsgevonden.  De bedoeling is dat we de oudercontacten nu organiseren voor alle ouders van alle kinderen.

Met vriendelijke groeten,

Luc Fonteyn, directeur

Lees Meer
19 september 2020
Nieuwsbrief 1 september

Beste ouders, kinderen,

 • Is de “corona start” van het schooljaar meegevallen?
  We hadden het graag wat gezelliger gemaakt bij de start van het schooljaar maar in samenspraak met het schoolbestuur hebben we een aantal activiteiten met ouders en kinderen dit jaar moeten afschaffen.
  Leerkrachten zijn daardoor moeilijker bereikbaar.
  Indien u vragen hebt moet u deze toch stellen via de afgesproken kanalen.
  Opmerkingen of suggesties zijn uiteraard altijd welkom!
 • Een kleine bijsturing voor het afhalen van de kinderen in de kleuterschool.
  ’s Middags (12u05)  gaan er slechts een tiental kinderen naar huis.
  Gelieve daarom ’s middags, vanaf maandag 7 september,  alle kinderen af te halen aan de poort van de speelplaats.
  Om 15u25 komen de kinderen dan buiten langs de 3 verschillende deuren zoals eerder afgesproken.
 • We laten de kinderen op school regelmatig hun handen wassen.  Gelieve dit thuis ook te doen voor ze naar school komen en als ze van de school terug thuiskomen!!
 • De filmticketten die jullie nog te goed hadden van de koekjesverkoop van vorig schooljaar zullen maandag 7 september meegegeven worden.  Nogmaals bedankt voor de massale koekjesverkoop in het vorige schooljaar.
 • Data vrije dagen van dit schooljaar
  pedagogische studiedagen : vrijdag 0502 – woe 1606
  facultatieve verlofdagen : woe 1205 – di 2505 – woe 2605
 • Als er voldoende plaats is in de slaapklas kunnen ook de andere eerste kleuterklassers (los van de instappers) tijdens de middag slapen.  Indien nodig gelieve contact te nemen met de juffen.  We geven wel altijd voorrang aan de jongste kinderen.
 • Dinsdag 8 september worden er in de lagere school klasfoto’s genomen.
 • In de kleuterschool hebben we een aantal vrijwillige (groot)ouders die helpen bij de slaapklas.  De slaapklas wordt elke middag (behalve woensdag) georganiseerd van 13u tot 14u.
  Indien je daarbij  wil helpen gelieve dan een mailtje te sturen naar beleidsondersteuning_niki@gibodriehoek.be.
 • Volgende week donderdag start het zwemmen in de lagere school.  (1ste-2de-3de)
  De zwemles is verplicht.

Met vriendelijke groeten

Luc Fonteyn, directeur

Lees Meer
1 juli 2020
Proclamatie lagere school 2020

Lees Meer
1 juli 2020
Proclamatie kleuters 2020

Lees Meer