Zedenleer

Twee lesuren per week kunnen de kinderen de lessen van zedenleer of Moraal volgen. In die lessen leren de kinderen van alles over zichzelf en over wat mensen denken en doen. Ze denken na over hoe ze zelf willen leven, waarom ze iets doen, of juist niet doen, en hoe ze op een fijne manier met iedereen kunnen omgaan. Dit alles op een vrijzinnig humanistische basis.

De vrijzinnigen  aanvaarden dus geen goddelijke oorsprong. De mens is zelf de schepper en de drager van goed en kwaad.

Het Belangrijkste woordje wat betreft de cursus Niet-Confessionele Zedenleer (of Moraal), is misschien wel RESPECT  (respect voor jezelf, voor anderen, voor de natuur…)

Wat doen wij in de klas?

In de lessen Moraal worden er een aantal belangrijke waarden bijgebracht. ( de 7 waarden van Moraal zijn “Kritisch zijn, Solidariteit, Gelijkwaardigheid, Eerlijkheid, Verdraagzaamheid, Geen Vooroordelen, Vrij  Onderzoek”.

De kinderen  leren kritisch denken, openstaan voor andere meningen, zelf een mening ontwikkelen.

Er is tijd om met de kinderen over hun grote en kleine problemen te praten, ze leren luisteren naar elkaar en hun gevoelens verwoorden.Cry Yell Wink

 Bij oudere kinderen probeer ik ook hun interesse te wekken voor de wereld waarin we leven, maatschappelijke problemen (bv: kindsoldaten, de Jodenvervolging…)

De leerlingen in het 5de en 6de leerjaar worden ook gestimuleerd om twee keer per jaar een krantenartikel mee te brengen en daar een korte bespreking over te geven voor de klas. Dit onderdeel van de lessen heet “Actua”.

Via diverse spelvormen leren de kinderen zich uit te drukken . Door middel van een groepswerk leren ze samenwerken, taken verdelen, verantwoordelijkheid nemen en op een verdraagzame en  respectvolle manier met elkaar omgaan.

Welke  FEESTEN?

In het eerste leerjaar organiseer ik samen met het HVV regio Antwerpen Noord een lentefeest. ( dit feest valt meestal in de maand maart ) Samen met een clown en ook de feestlingen van andere scholen in de regio worden de kinderen verwend met cadeautjes en een lekker buffet.Voor de kinderen van het zesde leerjaar is er  het Feest van de Vrijzinnige Jeugd. Dan gaan we drie dagen naar de Hoge Rielen samen met nog andere scholen in de regio kapellen en Brasschaat. De leerlingen krijgen na dit fantastische weekend nog cadeautjes en daarna genieten we met de hele familie van een koud buffet.

Eigenlijk is Zedenleer of Moraal een vorming tégen de onverschilligheid in de wereld…

Misschien tot ziensWink