tweede kleuterklas

Als je de deur open doet merk je het al
Allemaal kindjes, een twintigtal
Werken aan thema’s elke week iets
Van Sint en Kerst of gewoon van fiets
Allen in een kring allen op de mat
Samen luisteren wie kan dat?
Daarna in een groepje
We maken soms een troepje
Experimenteren, arrangeren doet je leren
Af en toe de klas uitkeren
Want het spelen met het zand
is zelfs in de klas plezant
Na de middag is ‘t vrij spel
Spelen ja je kent het wel
Na dit spel
Gaat de bel
Dag juf dag school ik zie jullie vlug
Na een nachtje weer terug.

Juf Anneke & juf Lynn & juf Lynn