zesde leerjaar

In het zesde leerjaar is het volledig zelfstandig werken en het leren studeren zeer belangrijk. Via een goede studiekeuze verkleinen we de stap naar het secundair. Leeruitstappen en een week zeeklas maken er een boeiend jaar van.

Het laatste jaar bij één leerkracht. Volgende schooljaar wordt het echt serieus, met verschillende leerkrachten voor elk vak. Maar nu nog leren leren, een goede keuze maken voor de toekomst, verschillende leeruitstappen en heel veel plezier maken.

De kinderen worden in het zesde leerjaar terdege voorbereid op het secundair onderwijs : ze leren een examenplanning opstellen, boom- en spinschema’s maken, W-vragen stellen en krijgen studie- en begeleidingstips bij huiswerk en lessen. Via een studeerschrift wordt het leren van de lessen dagelijks opgevolgd. De verschillende computers in de klas worden regelmatig gebruikt : opzoekwerk, educatieve spelen rond de geleerde onderwerpen van rekenen, taal of Frans, als onderdeel van groepswerk bij een thema of project, bij contactwerk.

Voor de studiekeuze wordt overleg gepleegd met ouders, zorgcoördinator, directie en leerkracht.

Een demonstratie van de sterrenwacht Urania, interview van auteurs, een leerwandeling door Antwerpen, een excursie naar de haven, het fietsen van de VERO-route en een lessenreeks EHBO en MEGA, zorgen voor een welgekomen afwisseling.

Groepswerk komt regelmatig aan bod. Zo maken wij een project over een land van Europa. Via opzoekwerk in de klas en thuis, het leren ordenen en structureren van teksten, komen we tot een mooie en soms originele voorstelling van ons land of geven we als volleerde geschiedkundigen les aan onze klasgenoten over een bepaalde tijd of gebeurtenis.

Een excursie naar de haven, het kloppend hart van Antwerpen, is een must. Deze educatieve havenrondvaart wordt begeleid door speciaal daarvoor opgeleide havenonderwijzers. We varen door de oude en nieuwe haven. Ook de havenindustrie wordt belicht. De kinderen worden geconfronteerd met de meest diverse behandelingsmethoden, scheepstypen en de mensen die in de haven werken. Een voorbereiding in de klas en een naverwerking zorgen voor een meerwaarde. De terugtocht wordt afgesloten met een quiz.

Eind mei vindt onze jaarlijkse voetrally door oud Antwerpen plaats. In kleine groepjes en onder begeleiding van een ouder leren de kinderen zich zo verder bekwamen in het kaart lezen. Hun kennis rond de gloriejaren van Antwerpen wordt verruimd. Dit project bevat zowel onderdelen van aardrijkskunde (kaart lezen), geschiedenis, wiskunde (Romeinse cijfers) als sociale vaardigheden.

Als afsluiter van ons MEGA-project (Mijn Eigen Goed Antwoord) vond een kinderfuif plaats. De doelen die in dit project worden nagestreefd zijn o.a. het stimuleren in het maken van ‘gezonde keuzes’ en de leerlingen ondersteunen in de ontwikkeling van de daarvoor vereiste vaardigheden. Via een 10-tal sessies, waarvan sommige begeleid door een agent of een CLB-medewerker, leren de kinderen op een positieve manier omgaan met druk, assertiviteit, stress, invloed van de media en het gebruik en misbruik van genotsmiddelen.

De kers op de taart vormen natuurlijk de zeeklas. Gedurende een ganse week ligt de klemtoon op samen spelen – samen leven, verwondering krijgen voor de natuur, zelfredzaamheid en probleemoplossend denken. Activiteiten als buiten westen (kaart- en kompasinitiatie), windpainting, een voetrally door Oostende, spelenderwijs het biotoop van de duinen ontdekken, een voedselketen bekijken, schelpen zoeken en determineren, een bezoek aan domein Raversyde en zee-idool maken er een ontspannen, maar leerrijke werkweek van.

Meester Peter en juf Katleen