eerste kleuterklas

Wij hebben twee gemengde kleuterklasjes van zowel 2,5 als 3-jarige kleuters bij elkaar. Daarom werken we ook zeer gedifferentieerd en proberen we verscheidene opdrachten aan te bieden op maat van de kleuters.

We werken iedere week rond een thema dat aansluit bij de belevingswereld van de kleuters. De thema’s worden op een creatieve manier verwerkt. Voorbeeld: schilderen, kleven, tekenen, werken met klei, …

Het is belangrijk dat uw kind zich op sociaal vlak ontwikkelt en uit het ‘ik’-wereldje stapt. We werken ook aan hun zelfstandigheid door bv. zelf hun boekentasje leeg te maken, jas uit te doen en aan de kapstok te hangen, enz. Ook werken we aan hun taalvaardigheid zodat ze stilaan duidelijk kunnen verwoorden wat ze voelen, denken en verlangen. Via de verschillende muzische werkvormen (drama, muziek, beweging en beeld) laten we de kleuters hun leefwereld verder ontdekken.

Sinds kort bieden we de gelegenheid aan om kleuters tijdens de middag een dutje te laten doen. Dit enkel voor de kleuters die dit echt nodig hebben.
Naar school gaan is een grote stap en er gaat een nieuwe wereld voor hen open. Daarom willen we dan ook zeer graag een stukje ‘thuis’ scheppen voor jullie kleuters in onze klasjes.

juf Anke & juf Marian