Islamitische godsdienst

Salâm/Hallo,

De zon verlicht alleen de dag,
de maan verlicht alleen de nacht,
een kaars verlicht maar voor even,
maar de islam verlicht heel ons leven.

Wilt u meer weten over de islam? Bent u geïnteresseerd in de mooie wijze verhalen die Allah, De Barmhartige Heer ons toelicht (via De Qoerân en de uitspraken de profeet Mohammad, vrede zij met hem) over zijn profeten zoals Adam, Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammad?

Deze namen komen uiteraard ook voor in de Taurah en De Bijbel. Daarom is het ook leuk om eens andere godsdiensten te leren kennen, zodat we elkaar beter kunnen begrijpen en respect voor elkaar kunnen hebben. Op het gedrag van de moslim zal dus veel de nadruk gelegd worden.

De islamitische lessen zullen volledig aangepast worden aan de leefwereld en interesses van de lagere schoolkinderen. De lessen worden vooral visueel en verhalend overgebracht, zodat de leerlingen op een leuke manier kennis maken met de islam. Er zal ook veel gekleurd, geplakt en geknutseld worden, wat de kinderen uiteraard zeer leuk vinden.

De volgende punten worden aangekaart:

– Inzicht verwerven in de Islamitische geloofsleer, de geloofspraktijk en de zedenleer .

– Een aantal Qoerân-Soera’s en smeekbedes uit hun hoofd leren (kennen)

– Morele principes leren die voor hen in West-Europa van belang zijn .

– Het Arabische schrift leren verklanken

– Leren hoe regels uit de Qoerân en Soenna worden herleid.

De basisschool biedt de eerste keer islamitische lessen aan. Daarom proberen we de lessen al vanaf het begin boeiend te maken, zodat de kinderen ervan kunnen genieten. Om de openheid van de islam te verwoorden, zou ik met dit willen eindigen: Islam is er voor iedereen en iedereen kan er voor de islam zijn.