Nieuwsbrief augustus 2021

| Comment 0

Beste ouders, kinderen,

 • Welkom in het nieuwe schooljaar!!
  Woensdag 1 september is het zover.
  Voor iedereen een spannende dag.
  Er zijn nog steeds corona afspraken voor de scholen ondanks de recente versoepelingen.
  Gelieve daarom deze brief aandachtig te lezen.
  Indien u eventuele vragen / opmerkingen hebt mail dan naar directie@gibodriehoek.be of bel naar 03/6517539.
 • 1 september mogen de ouders niet op de speelplaats of in de gangen komen (zoals voor de corona periode)
  De kinderen worden afgezet aan de schoolpoort waar ze door de leerkrachten opgevangen zullen worden.
  Indien je vragen hebt kan je deze daar aan hen stellen.
  Hierbij hebben we uiteraard extra aandacht voor nieuwe leerlingen.
  Op de lagere school worden er palen op de speelplaats gezet met de leerjaren op. De kinderen zullen daar opgewacht worden door de leerkrachten.We maken, voor één dag, een uitzondering voor 2 leerlingengroepen.
  De kindjes van eerste kleuterklas die voor het eerst naar school komen en de kinderen van het 1ste ljr.Kinderen die voor het eerst naar school komen in de 1ste kleuterklas mogen de eerste schooldag met hun ouders tot aan de klas gaan waar ze zullen opgewacht worden door de juffen.  (maximum 2 volwassenen per kind)
  Er zal telefonisch een moment afgesproken worden wanneer ze met hun zoon / dochter verwacht worden.
  Zodoende hebben ouders even tijd om kennis te maken met de leerkracht.

  Kinderen van het 1ste ljr. mogen met hun ouders (maximum 2 personen) op de speelplaats van de lagere school komen en  verzamelen daar onder het afdak (met in acht name van de nodige social distance en mondmasker.)
  De juffen zullen hen daar opvangen en een woordje uitleg geven.

Er wordt aan de ouders gevraagd om in de schoolomgeving een mondmasker te dragen.

 • In de kleuterschool mogen de ouders de kinderen niet in de klassen of gangen  ophalen.
  De kinderen zullen langs verschillende poorten naar buiten komen.
  De rode en oranje klas (oudste kleuters) langs de tuintjes.
  De gele en de groene klas (middelste kleuters) langs de poort van de speelplaats.
  De paarse en de blauwe klas (jongste kleuters) langs de hoofddeur (oranje deur).Ouders wachten voor de poorten (met in acht name van voldoende afstand en mondmasker).Doordat je de kinderen niet in de gang mag ophalen verdwijnt ook de kans om iets aan de leerkrachten te vragen.  Daarvoor hebben we de volgende oplossing bedacht in de kleuterschool.
  Voor elke uitgang van de kleuterschool zullen we een plaats aanduiden waar je aan de juf vragen kan stellen (een “vraagpaal”).  Als de school om 15u25 uit is en de juf alle kinderen naar de ouders heeft gebracht zal ze daar even komen staan om eventuele vragen van ouders te beantwoorden.  Gelieve ook daar de nodige afstand van elkaar te respecteren.
 • In de lagere school komen de kinderen, zoals altijd, met de rijen naar buiten.
  Gelieve met uw kind af te spreken waar je hem / haar opwacht!
  De eerste dagen is het erg druk aan de schoolpoort!
 • Bij de start van het schooljaar organiseren we traditioneel een infoavond voor de ouders in de nieuwe klas van de kinderen.
  We gaan nog bekijken hoe we dit mogen en kunnen organiseren.
  De leerkrachten zullen u hiervan op de hoogte houden.
  Indien er geen infoavond georganiseerd wordt zal u de nodige klasinfo op een andere manier krijgen. (zoals ook vorig schooljaar gebeurd is)Naast informatie is communicatie ook belangrijk.
  In tijden van corona wordt het menselijk contact beperkt en moeten we andere manieren zoeken om met elkaar te communiceren.
  Naast het heen en weer kaftje( kleuterschool) en agenda (lagere school) waar ouders altijd schriftelijk iets kunnen vragen of meedelen gaan alle leerkrachten ook een ander systeem meedelen om met jullie te communiceren (mail – telefoon – whats app –  …) Je kan voor vragen ook altijd op het secretariaat of bij de directie terecht.
 • De eerste schoolweek zullen er veel briefjes meegegeven en opgestuurd worden.  Gelieve deze aandachtig te lezen.
  Indien u vragen hebt moet u de school contacteren.
 • Vanaf de eerste schoolweek is er studie (in de lagere school) en kunnen alle kinderen op school blijven eten.
 • Er zijn enkele wijzigingen in de klasverdeling van de leerkrachten.
  In de kleuterschool start juf Anke terug in de eerste kleuterklas.
  Juf Kristel wordt zorgleerkracht en wordt vervangen door juf Lynn De Weirdt.
  Juf Julie gaat halftijds werken als zorgcoördinator en wordt in de klas vervangen door juf Lynn Yperman.
  In de lagere school wordt meester Nick vervangen door juf Katleen Tops.
  Juf Marieke wordt zorgleerkracht voor het 1ste en 2de .
  Juf Els doet een aantal uren beleidsondersteuning, in de klas wordt ze dan vervangen door juf Sara.
  Secretaresse Karina is met pensioen gegaan en wordt vervangen door Sophie De Boungne (mama van Yann 3de ljr.)
  Als je een mail stuurt naar secretariaat lagere school moet je vanaf nu het volgende mailadres gebruiken : sophie.deboungne@gibodriehoek.be.
 • Jullie krijgen maandag een mail waarin staat bij welke leerkracht jullie kinderen volgend schooljaar zal zitten.
  Klasverdelingen worden niet gewijzigd!
  Voor sommige kinderen is dat in het begin soms een beetje aanpassen en wennen maar dat hoort erbij.
  Volgend schooljaar worden de klassen immers terug gemixt.
  Dan wordt er altijd rekening gehouden met de opmerkingen van het vorige schooljaar.
 • Mogen we uitdrukkelijk vragen om kinderen die ziek zijn thuis te houden.  In deze tijden zijn de risico’s voor anderen te groot om kinderen die ziekteverschijnselen vertonen naar school te sturen!
 • We gaan er alles aan doen om, ondanks de corona problemen, voor onze kinderen een zo normaal  en veilig  mogelijk schooljaar te organiseren.
  Een hele uitdaging maar we gaan ervoor!
  Alle vragen en suggesties zijn welkom!

We duimen op een zonnige schoolstart en een fijn en leerrijk voor alle kinderen…
Tot woensdag!!

Met vriendelijke groeten

De juffen en meesters
Luc Fonteyn, directeur

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *