Nieuwsbrief einde schooljaar

| Comment 0

Beste ouders, kinderen,

 • Het is weer zover, de laatste nieuwsbrief van het schooljaar.
  Bijna grote vakantie, een mooie tijd voor de kinderen en de leerkrachten…
  Ik wil dan ook iedereen bedanken die er mee voor gezorgd heeft om er voor de kinderen een fijn schooljaar van te maken.
 • We mogen terugblikken op een zonnig en gezellig schoolfeest met zeer veel volk en leuke activiteiten.   Het oudercomité en de vele helpende handen worden bedankt voor hun vrijwillige inzet om voor het nodige eten en drinken te zorgen.
 • Na 3 jaar mogen de ouders de laatste schooldag mee het schooljaar feestelijk afsluiten.
  Op de speelplaats van de kleuterschool doen we dit om 11u30, op de lagere school om 11u45.  Zodoende kunnen ouders met kinderen in de kleuterschool en de lagere school beide afsluitmomenten volgen.
 • De recepties van onze derde kleuterklassers en onze zesdeklassers kunnen na alle corona jaren gewoon doorgaan.  De ouders en kinderen van deze klassen zullen hierover ingelicht worden.
 • Ouders die nog iets willen vragen over het volgende schooljaar mogen altijd contact opnemen met de directie / school.
 • Al verdere afspraken over het nieuwe schooljaar worden in de loop van de vakantie meegedeeld.
 • Volgend schooljaar ga ik halftijds werken en krijg ik dus een collega directeur.
  Ondertussen is ook bekend wie dit gaat worden.
  Wesley Van Den Plas zal volgend schooljaar samen met mij een directieteam vormen op onze school.
  Zoals elk jaar zijn er nog andere veranderingen op school.
  Dit zal allemaal meegedeeld worden voor de start van het volgende schooljaar.
 • Dankzij de opbrengst van de sponsorwandeling hebben we de factuur van de bosklassen en zeeklassen kunnen beperken.  De bosklassen hebben we €10 per kind gesponsord, de zeeklassen €30.  De havenuitstap van het 6de ljr (€10) hebben we ook aan de ouders niet aangerekend.  Alle sponsors worden nogmaals bedankt!
  De 2de poging om de sponsorwandeling te laten doorgaan is weer een natte tocht geworden maar deze keer hebben onze dappere kinderen en leerkrachten doorgezet…
 • Gelieve schoolfacturen tijdig te betalen.
  Ik weet dat het leven duur is maar we moeten ook onze schoolfacturen kunnen betalen. We trachten door vaak gebruik te maken van de fiets de facturen al min of meer te beperken.
 • Ook volgend schooljaar zoeken we vrijwillige (groot)ouders die tussen de middag helpen in de kleuterschool.  (tussen 12u05 en 13u05)  Hiervoor ontvangen ze een vrijwilligersvergoeding.  Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar directie@giodriehoek.be.
  Bij deze willen we ook vrijwilligers bedanken die dit jaar op de één of andere manier onze school ondersteund hebben…

Ik wens iedereen een fijne en zonnige vakantie…
Onze zesdeklassers wens ik veel succes met hun toekomstige studies en de andere kinderen zien we graag 1 september terug op school…

Met vriendelijke groeten
Luc Fonteyn, directeur

 

 

 

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *