GIBO Driehoek nieuws # 4

| Comment 0

Beste ouders, kinderen,

Zoals jullie ongetwijfeld gehoord hebben in het nieuws blijven de scholen dicht tot en met 3 mei.
Wat er nadien gebeurt moet nog bekeken worden.
We wachten verdere richtlijnen van de overheid af.

Hopelijk zijn jullie allemaal gezond en wel.
Het zal ook voor de ouders niet altijd eenvoudig zijn nu de scholen zo lang gesloten zijn.
We hadden het ook graag anders gezien maar… niets aan te doen.
Veel moed en… nog even volhouden!!

Tijd voor een stand van zaken :

We starten een periode van preteaching.
Dat betekent dat we de kinderen lessen, opdrachten, … gaan geven die ze zelfstandig kunnen oplossen.  Deze worden herhaald en herbekeken als de scholen terug opengaan.

Onze leerkrachten hebben hun best gedaan om tijdens de vakantie lessen voor te bereiden voor jullie kinderen.
Ze zullen hierover met jullie verder communiceren.
Iedereen heeft daar hard aan gewerkt.
Voor ons was dit ook nieuw en toch wel even zoeken.
Gelieve opmerkingen, bedenkingen, … door te geven.
De juffen en meesters zullen daar verder met jullie over communiceren via hun kanalen.
Er is een gezamenlijk platform waar je ook een aantal zaken kan terugvinden.
De link voor dit platform kan je terugvinden op de website.

Heb je vragen over het werk van de kinderen dan contacteer je de klasleerkracht.
Heb je vragen over de werking van de school dan neem je contact op met de directie directie@gibodriehoek.be.

Op de website kan je alle nieuwsbrieven terugvinden.
We hebben ook weer een filmpje gemaakt voor onze nieuwe wekelijkse Gibo Driehoek “challenge”.
We zijn benieuwd naar jullie reacties.
Dit filmpje kan je vanaf zondag bekijken op onze facebookpagina en op onze website.

De bos- en zeeklassen mogen zeker niet doorgaan.
De daarvoor gestorte gelden zullen teruggestort worden.

Alle activiteiten op school waar externen naartoe komen (ouders, vrienden, kennissen, familie, …) mogen dit jaar niet doorgaan.
Dat betekent geen schoolfeest, recepties, … 🙁 (toch niet in de traditionele vorm)

Facultatieve verlofdagen of pedagogische studiedagen blijven zoals reeds gecommuniceerd bij de start van het schooljaar.

Veel  uitstappen zullen ook geschrapt worden omdat ze niet mogen plaatsvinden.
Dit is afhankelijk van de aard van de activiteit en de organisator van deze activiteit.
We lichten jullie daar tijdig over in.

De koekjesverkoop en verdeling van de koekjes willen we zeker nog rond krijgen dit schooljaar.
We moeten daarvoor verdere afspraken maken met de leverancier.
We houden jullie op de hoogte!!
We hopen dat de scholen zo snel mogelijk open gaan.
Dan zullen we ook de wafeltjes op een veilige manier verdelen

Na de paasvakantie is er opvang op school voor kinderen van ouders die werken in een cruciale sector en voor kinderen in een problematische thuissituatie.  Gelieve, indien opvang nodig, een mail te sturen naar directie@gibodriehoek.be.
Die dagen is er geen studie maar de kinderen worden wel opgevangen in de nabewaking.
Er is ook voorbewaking.
De kinderen kunnen tijdens de opvang hun schoolwerk maken.
Gelieve dit dan ook met hen mee te geven.

We begrijpen dat dit ook voor jullie niet eenvoudig is.
Aarzel dan niet om de nodige vragen te stellen.
De school is dagelijks (ook in de weekends en vakantiedagen) bereikbaar per mail.
directie@gibodriehoek.be

We wensen jullie veel moed en sterkte.
Samen slaan we er ons wel door!

Met vriendelijke groeten

Luc Fonteyn, directeur

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *